Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Professionel systemforvaltning skaber et stærkt fundament for det digitale samfund

28-09-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen har det seneste år arbejdet med et ambitiøst program, der skal gøre styrelsen til en mere professionel offentlig it-systemforvalter. Dette skal være med til at skabe større driftssikkerhed og en større gennemsigtighed i arbejdet med store fællesoffentlige it-systemer som NemID, Digital Post og Borger.dk.

Digitaliseringsstyrelsen har ansvaret for systemforvaltningen af en række af Danmarks helt centrale it-systemer som NemID, Digital Post, NemLog-in, NemKonto og Borger.dk. Systemforvaltning er drift, support og vedligeholdelse af systemerne samt kontrakt- og leverandørstyring.

En god og effektiv systemforvaltning er en forudsætning for, at Digitaliseringsstyrelsen kan leve op til omgivelsernes forventninger, og dermed sikre tillid og opbakning til styrelsens arbejde med digitalisering.

Det er derfor et væsentligt strategisk mål at professionalisere systemforvaltningen i Digitaliseringsstyrelsen. Programmet for professionalisering af systemforvaltning blev iværksat i begyndelsen af 2015, og løber frem mod slutningen af 2017.

Programmet skal gøre systemforvaltningen i Digitaliseringsstyrelsen endnu bedre – og være med til skabe fundamentet for, at det fulde potentiale i digitaliseringen kan realiseres.

ITIL giver ensartede og sammenhængende arbejdsgange

For at sikre en mere professional systemforvaltning er der igangsat en række tiltag, herunder indførelse af processer for ITIL (Information Technology Infrastructure Library). ITIL er den internationale Best Practice standard for drift af systemer.

ITIL-processerne skal give mere ensartede og sammenhængende arbejdsgange, og sammen med tavlestyring skabe en forbedringskultur i systemforvaltningen, som blandt andet skal give en bedre ressourceudnyttelse af it-investeringer og større driftssikkerhed.

Styrket kommunikation med brugere, myndigheder og samarbejdspartere

En væsentlig indsats for den professionelle systemforvaltning er at styrke kommunikationen med især myndigheder og samarbejdspartnere, og sikre en større inddragelse af myndighederne og deres forretningsbehov.

Gennemsigtig og rettidig kommunikation om driften af de fællesoffentlige systemer er derfor et stort fokusområde for styrelsen, der allerede er nået langt i arbejdet med bedre driftskommunikation på Digitaliser.dk og Twitter.  

Digitaliseringsstyrelsen som rollemodel for god systemforvaltning

Visionen er, at Digitaliseringsstyrelsen skal være rollemodel for fællesoffentlig systemforvaltning, når programmet for professionalisering af systemforvaltning forventes afsluttet i 2017.

Digitaliseringsstyrelsen vil derfor gå i dialog med de fællesoffentlige parter i arbejdet med den kommende digitaliseringsstrategi, så elementer fra Digitaliseringsstyrelsens model for professionel systemforvaltning kan indgå i en fremtidig fælles offentlig model for systemforvaltning.