Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

OGP handlingsplan udvides

07-01-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Den danske OGP-handlingsplan udvides, så den løber indtil den 1. juli 2016, og der tilføjes to nye initiativer; ét under temaet ”Åbne data” og ét under temaet ”Udbredelse af open government”.

Open Government Partnership (OGP) har for nylig ændret cyklussen for OGP-handlingsplaners udarbejdelse, ikrafttræden, løbetid og evaluering. Den eksisterende danske OGP-handlingsplan udvides derfor, så denne løber indtil den 1. juli 2016, hvor en ny handlingsplan skal træde i kraft. Danmark følger derved den nye cyklus for handlingsplaner. I forbindelse med udvidelsen af handlingsplanen tilføjes to nye initiativer; ét under temaet ”Åbne data” og ét under temaet ”Udbredelse af open government”.

Åbne offentlige data
Offentlige data kan bruges som råstof i udvikling af innovative digitale tjenester i den private sektor, og adgang til offentlige data kan skabe mere transparens i den offentlige forvaltning. Men en række helt centrale offentlige datasæt er kun delvist åbne og tilgængelige for civilsamfundet.

Det nye initiativ om offentlige data har derfor til formål at åbne helt op i overensstemmelse med Open Data Index’ kriterier for data om offentlige udgifter og andre centrale offentlige datasæt. Som opfølgning på ændringen af den danske PSI-lov om offentlige data vil standardlicensen for åbne offentlige data desuden blive opdateret, og der udarbejdes vejledninger til civilsamfundet og andre private aktører om mulighederne for at genanvende offentlige data samt til offentlige myndigheder om åbning af data.

Open government-støtte til Myanmar
Udover at udbrede open government inden for landets grænser ønsker Danmark bidrage til at fremme inkluderende demokratiske processer, respekt for menneskerettighederne samt god forvaltningsskik i andre lande. I forbindelse med åbningen for nylig af en dansk ambassade i Myanmar igangsættes derfor et initiativ, som har til formål at støtte landets udvikling mod mere demokrati og åbenhed samt at bidrage med viden specifikt om OGP med henblik på Myanmars mulige fremtidige deltagelse i OGP.

Der gennemføres et capacity building-forløb i Myanmar om Danmarks erfaringer med open government generelt og deltagelse i OGP specifikt. Dette følges op med sparring, vejledning og støtte til udvikling inden for demokrati, god regeringsførelse og forvaltning som led i det overordnede udviklingssamarbejde med Myanmar. Endelig offentliggøres en afrapportering om den danske udviklingsindsats i Myanmar. 

Læs mere om de nye initiativer og den danske handlingsplan for open government.