Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Nye arbejdsprocesser giver bedre systemforvaltning

28-09-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen har indført ITIL-processer i systemforvaltningen, som skal være med til at forbedre kvaliteten af de fællesoffentlige it-systemer.

Digitaliseringsstyrelsen indfører ITIL (Information Technology Infrastructure Library) i systemforvaltningen. ITIL er den internationale Best Practice standard for drift af it-systemer, og ITIL-processerne skal sikre ensartede og sammenhængende arbejdsgange og optimere forvaltningen af NemID, Digital Post, NemLog-in, NemHandel, NemKonto og Borger.dk. 

Som en del af uddannelsen som systemforvalter i Digitaliseringsstyrelsen bliver alle medarbejder i systemforvaltningen derfor certificeret i ITIL. Fx blev 15 medarbejdere certificeret i ITIL i 2014 og 10 medarbejdere blev certificeret i år. 

Styrelsen er allerede i gang med at implementere udvalgte ITIL-processer, og ved årsskiftet vil de nye arbejdsprocesser være implementeret i systemforvaltningen og følge Best Practice på området.

Gevinsterne ved ITIL

Indførelsen af ITIL skal blandt andet sikre en større driftssikkerhed på de fællesoffentlige it-systemer og en bedre håndtering af fejl og nedbrud, når de opstår.

Samtidig skal ITIL-processerne være med til at give et bedre overblik over opgaver, så det bliver nemmere at udnytte ressourcer på tværs af styrelsens it-systemer og give bedre mulighed for proaktiv planlægning og leverandørstyring.

Tavlestyring indføres i Finansministeriets koncern

Finansministeriets koncern er samtidig ved at implementere tavleprocesser efter en LEAN-tankegang. Tavlestyring skal styrke prioriteringen af opgaver, videndeling på tværs af opgaver og bidrage til en forventningsafstemning af scope, omfang og kvalitet.

Indførelsen af ITIL-processer og uddannelse af medarbejdere, skal sammen med tavlestyring skabe en forbedringskultur, der resulterer i bedre systemforvaltning.