Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Leverandører inviteres til informationsmøde vedrørende Næste generation Digital Post

18-12-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen ønsker at starte en dialog med teknologileverandører og søge sparring om mulige udformninger af næste generation Digital Post.

På nuværende tidspunkt er Digitaliseringsstyrelsen i gang med at udvikle næste generation Digital Post, der skal efterfølge den nuværende digitale post-løsning.

Digitaliseringsstyrelsen ønsker i forbindelse med dette arbejde at skyde en uforpligtende dialog i gang med interesserede teknologileverandører, der skal sikre, at et eller flere kommende udbud er konforme med forventninger og evner på markedet.

Dialogen omfatter en diskussion af, hvad leverandører på baggrund af egne erfaringer og perspektiver anser som muligheder og risici. Der vil desuden være fokus på, hvilke incitamentsstrukturer og vederlagsmodeller, som kan understøtte leverancen mest hensigtsmæssigt som en del af analysefasen.

Teknologileverandører, der ønsker at indgå i en sådan sparring, kan tilmelde sig Digitaliseringsstyrelsens informationsmøde for leverandører ved at skrive navn på deltager og virksomhed til; tilmeld@digst.dk.

Arrangementet vil blive afholdt:

  • tirsdag den 9. februar klokken 13.00 til 15.00 i Sant Annæ Palæ, Landgreven 4, København K,.

Det vil være muligt at tilmelde to deltagere pr. virksomhed, og svarfristen er 15. januar klokken 12.00. OBS:Tilmeldingsfristen er forlænget til 29. januar klokken 12.00

Deltagere ved informationsmøde skal bidrage med relevant sparring

Formålet med Næste generation Digital Post er blandt andet at effektivisere myndighedernes, virksomhedernes og borgernes digitale kommunikation, give rum for bedre datadeling, muliggøre en sammenhængende brugeroplevelse og åbne konkurrencen på markedet omkring løsningen.

Det forventes derfor, at teknologileverandører, der ønsker at bistå med sparring, kan rådgive om: 

  • it-arkitektur i næste generation Digital Post på baggrund af teknisk viden omkring sikker udveksling af informationer via krypteret kommunikationsinfrastruktur. 
  • hvordan næste generation Digital Post i sin helhed eller dele heraf agilt kan udvikles, implementeres, idriftsættes og efterfølgende agilt videreudvikles i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og eventuelle andre teknologileverandører. 
  • hvordan Digitaliseringsstyrelsen sikrer høj udbredelse og bred anvendelse på tværs af offentlige og private områder. 
  • udarbejdelsen af en vederlagsmodel for ibrugtagelse og anvendelse af næste generation Digital Post.

Teknologileverandører, der deltager i dialogen vedrørende næste generation Digital Post, vil ikke diskvalificeres fra at deltage i et eller flere senere udbud.

Digitaliseringsstyrelsen afholder også en række bilaterale møder med udvalgte leverandører i løbet af foråret 2016.

Læs mere om næste generation Digital Post og kontakt gerne projektgruppen ved spørgsmål til
informationsmødet.

Læs invitation til leverandørmøde på EU-tidende