Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

It-anvendelse i befolkningen 2015

25-08-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Danskerne benytter ofte digitale løsninger, når de skal i kontakt med det offentlige. En stor andel er tilfredse, men udviklingen vil også påvirke borgernes forventninger til myndighedernes digitale løsninger.

Digitale danskere

Når danskerne går på politistationen for at melde cyklen stjålet eller besøger rådhuset for at skrive deres barn op til en plads i vuggestuen, gør de det ofte på internettet, hvor køer og åbningstider er afløst af hurtig selvbetjening og adgang døgnet rundt.

Den seneste undersøgelse af danskernes it-vaner viser, at 65 pct. af befolkningen har anvendt en digital selvbetjeningsløsning eller på anden vis indsendt udfyldte blanketter digitalt til en eller flere offentlige myndigheder inden for det seneste år.

Undersøgelsen foretages hvert år af Danmarks Statistik og dokumenterer en pæn fremgang sammenlignet med 2014 for den digitale selvbetjening. Ligeledes er andelen af borgere, der indenfor de seneste 12 måneder har søgt informationer på kommunernes, statens eller regionernes hjemmesider steget til 82 pct.

Digitaliseringsstyrelsens direktør, Lars Frelle-Petersen, er glad for de positive resultater i undersøgelsen.

  • Tallene dokumenterer i lighed med en række andre undersøgelser, at borgerne er meget it-modne, og at danskerne har taget godt imod digitaliseringen af den offentlige sektor.

Stadig større krav til offentlig digitalisering

Tilsvarende er en større del af brugerne af de offentlige myndigheders hjemmesider og tjenester tilfredse med, hvor nemt det er at finde de oplysninger, de søger, og hvor nemt det er at anvende de digitale tjenester på hjemmesiderne. 75 pct. er primært tilfredse med myndighedernes løsninger.

Lars Frelle-Petersen glæder sig over, at så stor en del af brugerne er tilfredse med de offentlige løsninger. Han er imidlertid også opmærksom på, at den digitale udvikling påvirker borgernes forventninger til myndighedernes digitale løsninger.

  • Vi handler alverdens ting online, mens pengene skifter hænder via mobile betalingsapps. Danskerne forventer brugervenlige løsninger, der hurtigt opfylder deres behov og en offentlig sektor, som er tilgængelig 24/7. Derfor skal vi være endnu mere ambitiøse, når vi sætter nye fælles mål for brugervenlighed og sagsbehandlingstid i den kommende digitaliseringsstrategi, udtaler Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen.

borger.dk i stor fremgang

De nye tal viser ligeledes en fremgang i andelen af personer, som inden for den seneste måned har besøgt borger.dk. Næsten hver anden dansker (47 pct.) har inden for denne periode besøgt den fællesoffentlige portal, hvor vi både kan læse Digital Post, hente information om alt lige fra affaldshåndtering til årsopgørelsen og få adgang til myndighedernes selvbetjeningsunivers. Der er således tale om en pæn fremgang i forhold til året før, hvor 37 pct. af borgerne havde besøgt portalen inden for den seneste måned.               

  • Det er positivt med de mange besøg i den digitale borgerservice. Borgerne ved, at her kan de finde alle relevante oplysninger fra kommunen, staten og regionen samlet et sted.
  • Det er vores klare ambition at gøre det endnu nemmere for borgerne at navigere i det offentlige univers og dermed sikre, at den service, myndighederne tilbyder borgerne, bliver så effektiv som mulig, udtaler Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen.

Centrale data fra undersøgelsen

  • 89 pct. af danskerne er på internettet mindst én gang om ugen. 83 pct. er online hver dag eller næsten hver dag.
  • 65 pct. af befolkningen har indsendt oplysninger til de offentlige myndigheder via digitale formularer (fx selvbetjeningsløsninger).
  • 75 pct. af brugerne af de offentlige myndigheders hjemmesider og tjenester er primært tilfredse med at bruge tjenesterne på de offentlige hjemmesider.
  • 47 pct. af danskerne har besøgt borger.dk inden for den seneste måned. 77 pct. har besøgt den fællesoffentlige portal inden for det seneste år.

Danmarks Statistik samler undersøgelsens centrale resultater i publikationen ”It-anvendelse i befolkningen 2015”, der udkommer ved udgangen af november måned.

Sidste års undersøgelse kan hentes her