Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Input fra brugerne til Næste generation Digital Post

08-10-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen har fået gennemført tre nye analyser, hvor brugerne er blevet spurgt om deres ønsker for Næste generation Digital Post.

Digitaliseringsstyrelsen har fået udarbejdet tre behovsanalyser blandt hhv. myndigheder, virksomheder og borgere. De tre analyser er med til at give et praj om, hvilke ønsker brugerne af Digital Post har til fremtidens kommunikation, og resultaterne er derfor vigtige, hvis den nye løsning skal kunne matche flere af brugernes fremadrettede behov.
 

Mange brugere med mange forskellige behov

Der er masser af input fra brugerne til Næste generation Digital Post, og en kerneudfordring i udformningen af projektet bliver at få enderne til at mødes og tilgodese alle brugere på den bedst mulige måde. Eksempelvis har den store virksomhed, hvor flere brugere skal håndtere posten, helt andre ønsker og behov til den nye løsning end borgeren, der ikke er vant til at bruge it i hverdagen. 

Der er dog samtidig nogle fællesnævnere, der går på tværs af analyserne: 
  • Et udbredt behov blandt brugerne er at få overblik over typen af de meddelelser, som modtages, samt mulighed for i højere grad at kunne handle aktivt på indhold.
  • Både borgere og virksomheder ønsker at samle den vigtige post fra det private og det offentlige ét sted, så brugeren har én autoritativ postkasse til vigtig post.
  • Myndigheder og virksomheder ønsker at være i stand til at kommunikere med flere parter om en sag.
  • De mange forskellige brugersegmenter peger samtidig i retning af at lade markedet udvikle forskellige brugergrænseflader, så brugeren i højere grad selv kan vælge, hvor posten vises. De store virksomheder ønsker dog at få posten helt ind i egne posthåndteringssystemer via system til system integration, så her er ikke et reelt behov for en brugergrænseflade, men gode snitflader.
Derudover er myndighederne i tvivl om, hvornår hhv. Digital Post, sikker e-mail og tunnelmail anvendes i den digitale kommunikation.

Se analyser vedr. borgere og virksomheder her 

Analyseresultaterne giver input til rammesætningen for Næste generation Digital Post

Analyseresultaterne fra de tre analyser vil sammen med en analyse af trends og nye teknologier på markedet bidrage til at rammesætte projektet sammen med øvrige fællesoffentlige parter (KL, Udbetaling Danmark, Danske Regioner, SKAT og Erhvervsstyrelsen). I de kommende måneder vil Digitaliseringsstyrelsen ydermere indgå i dialog med de forskellige interessenter om projektets rammesætning, som herefter vil blive endeligt fastlagt. 

Digitaliseringsstyrelsen vil i løbet af efteråret igangsætte nye analyser, der har fokus på tekniske forretningsbehov, gevinstpotentialer, arkitektur og lovgivning. Analyseresultaterne herfra vil sammen med den fastlagte rammesætning danne fundament for forslag til mulige løsningsscenarier for Næste generation Digital Post.

Læs mere om Næste generation Digital Post her