Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Gode råd om it-driftskontrakter og klausuler til prisjustering

02-03-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen har udgivet en række tjeklister og vejledninger om indkøb og styring af outsourcet it-drift. Samtidig er der udgivet vejledning om brug af prisjusteringsklausuler samt et bud på tre forskellige klausuler til at regulere priser ned i it-driftskontrakter.

Statusrapporten for it-drift for første halvår 2014 viste en række udfordringer i statens håndtering af den outsourcede it-drift. Digitaliseringsstyrelsen følger op på konklusionerne ved at udgive en række tjeklister, vejledninger og klausuler til prisjustering i it-driftskontrakter.
  

Tjeklister og vejledninger

Tjeklisterne og vejledningerne tager udgangspunkt i de udfordringer, som er identificeret i statusrapporten og i de statslige myndigheders tilbagemeldinger om, hvad der er mest udfordrende i indkøbet og styringen af outsourcet it-drift. De giver gode råd til, hvordan nogle af udfordringerne kan imødekommes på et konkret og praktisk niveau. 

Materialerne omfatter bl.a. et risikokort til at vurdere, hvor risikofyldt en kontrakt er, inden den indgås, en fakturatjekliste, en vejledning til overdragelse mellem projekt og it-driftsorganisation og en kontraktkalender til at nedbryde en kontrakt i lavpraktiske, operationelle opfølgningspunkter.

Samarbejde med myndighederne

De fleste af materialerne er udarbejdet i et samarbejde med repræsentanter fra de statslige myndigheder, som har leveret et stort bidrag til at sikre, at vejledningerne tager udgangspunkt i reelle problemstillinger og vil være direkte anvendelige for myndighederne.

Find materialerne her.

Prisjusteringsklausuler

Den seneste statusrapport for it-drift kunne konstatere, at priserne for outsourcet it-drift de sidste fire år gennemsnitligt er faldet med 8,3 pct., men at de statslige myndigheder kun i ringe omfang har udnyttet de faldende markedspriser i første halvår 2014. 

Digitaliseringsstyrelsen har derfor udarbejdet en vejledning om brug af klausuler, der giver mulighed for at regulere priserne ned i løbet af it-driftskontraktens løbetid. Samtidig er der udarbejdet tre forskellige bud på en prisjusteringsklausul: En benchmarkklausul, en klausul til regulering i henhold til et indeks, der er sigende for markedets prisfald og en klausul til regulering med en fast procentsats.

Læs mere

Find vejledning og klausuler her.

Du kan læse mere om den statslige indsats for at professionalisere statens håndtering af den outsourcede it-drift her.