Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Fremtidens telemedicinske løsninger står på spring

21-09-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Fem projekter, der afprøver telemedicin på nye patientgrupper, får i alt 22 mio. kr. i støtte. Er evalueringerne positive, kan løsningerne i fremtiden tage springet til patienter over hele landet.

Kan genoptræning i eget hjem med software og sensorer give topmotiverede patienter? Og kan unge med diabetes bedre have fuld fart på og samtidig styre blodsukkeret, når de får hjælp af en app? Det er nogle af de spørgsmål fem nye telemedicinske projekter, som er tildelt støtte fra Fonden for Velfærdsteknologi, skal svare på.

Nye patientgrupper skal afprøve telemedicin

Nye effektive telemedicinske løsninger skal hurtigere udbredes over hele landet til gavn for patienterne. Det er målet for Regeringen, KL og Danske Regioner, der sammen står bag den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd (2013-2020).

I dag er telemedicinsk sårvurdering allerede ved at blive udbredt over hele landet. Men før nye telemedicinske løsninger eventuelt udbredes, skal effekterne kortlægges: Gavner det patienterne? Er udgifterne de samme eller færre sammenlignet med traditionel behandling? Hvordan skal sundhedspersonalet arbejde, når konsultationer fx foregår over video?

Derfor er der i Strategi for digital velfærd afsat midler til, at regioner og kommuner gennemfører og evaluerer nye telemedicinske projekter, som afprøver telemedicin på nye patientgrupper. I år støttes fem udvalgte projekter, der gennemføres i perioden 2015-2018. Hvis evalueringerne peger på både en god økonomi og bedre kvalitet for borgere og medarbejdere, kan løsningerne tage springet videre ud til patienter i hele landet.

Læs mere om Strategi for digital velfærd her (linket er ikke længere tilgængeligt)

De fem udvalgte projekter

Følgende fem projekter har fået tilskud:

Genoptræning i eget hjem skal frigive ressourcer

Kommunerne oplever stigende udfordringer som følge af flere ældre og derved færre midler pr. borger. Projektet Storskalademonstration af digital understøttet træning og genoptræning skal vise og dokumentere, hvordan digitalt understøttet genoptræning af udvalgte målgrupper kan frigive ressourcer. Derudover skal projektet sikre målrettede, intensive træningsforløb for borgerne, virke forebyggende og reducere antallet af genindlæggelser. Træningsudstyr og software fra udvalgte leverandører skal give borgeren mulighed for at genoptræne i eget hjem, når det passer borgeren.

Projektdeltagere: Region Hovedstaden, Frederikssund Kommune, Gribskov Kommune og Hillerød Kommune.

App hjælper unge diabetikere med at mestre sygdommen

Ungdomsårene er en periode, hvor det er vanskeligt for unge med diabetes at passe deres kroniske sygdom godt. Projektet Ung med diabetes tester og evaluerer en app til unge med diabetes type 1. Appen er en nytænkende måde at støtte patienter med en kronisk sygdom og giver bl.a. den unge mulighed for en mentorordning samt at kontakte hospitalets personale direkte. Appen skal hjælpe de unge til i højere grad at mestre deres sygdom og derved forbedre deres langtidsblodsukker og livskvalitet. 

Projektdeltagere: Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Hjemmemonitorering af hjertepatienter

Der er i dag flere patienter med hjerteinsufficiens, og der er inden for de sidste 15 år sket en fordobling i indlæggelseshyppigheden for gruppen. Projektet Tværsektoriel telemedicin ved hjertesvigt afprøver telemedicin til patienter med hjerteinsufficiens. Systematisk hjemmemonitorering og opfølgning skal give mulighed for at opdage eventuel forværring i sygdommen tidligere med færre indlæggelser, genindlæggelser og ambulante besøg til følge.

Projektdeltagere: Region Nordjylland samt alle 11 kommuner i regionen.

Virtuelt ambulatorium vil give patienter bedre liv for færre midler

På endokrinologiske ambulatorier behandles patienter med diabetes, stofskiftesygdomme og kalksygdomme såsom knogleskørhed. Der forventes en stigning i patientgruppen de kommende år. Projektet Det virtuelle Ambulatorium vil afprøve, om en omlægning af 20.000 ambulante fremmøder på ambulatorier til videokonsultationer kan frigive kapacitet til det stigende antal patienter. 

Projektdeltagere: To endokrinologiske ambulatorier i henholdsvis Region Syddanmark og Region Sjælland. 

Hjemmemonitorering skal forebygge akutte indlæggelser for ældre medicinske patienter

Ældre mennesker har en øget risiko for sygdom, der kræver indlæggelse. Om blot 20 år vil antallet af 80+ årige i Danmark være fordoblet. I Projektet Prevention of Acute Admissions by TeleHealth (PAATH) afprøves hjemmemonitorering til ældre medicinske patienter. Hjemmesygeplejersker skal bl.a. bruge videokonsultation med patientens egen læge og udstyr til måling af blodtryk og puls til at skabe et bedre beslutningsgrundlag for, om videre udredning og behandling kræver indlæggelse eller kan klares ambulant. 

Projektdeltagere: Region Syddanmark samt Svendborg Kommune

Om udvælgelsesproceduren

De fem projekter er udvalgt gennem en åben ansøgningsproces. De indkomne ansøgninger er blevet bedømt af Den nationale koordinationsgruppe for telemedicin, og de fem udvalgte projekter er godkendt af den Nationale bestyrelse for sundheds-it og Styregruppen for Strategi for digital velfærd.