Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

EU: Danmark er blandt de bedste lande i Europa til offentlige digitale tjenester

21-09-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Europa-Kommissionen offentliggjorde før sommer en benchmarking om offentlig digitalisering. Danmark står fortsat stærkt - men der er stadig brug for et stort fokus på at sikre sammenhæng og brugervenlighed i løsningerne.

Danmark står sammen med de øvrige nordiske lande samt Holland flot i den senest offentliggjorte sammenligning af en række offentlige digitale tjenester i 2014. På flere centrale områder har Danmark forbedret sig, selvom der stadig er plads til forbedring:

  • Er offentlige digitale tjenester brugerorienterede og lette at gå til for den enkelte borger? Danmark ligger på 84 pct. mod 80 pct. i 2013-målingen og markant over EU-gennemsnittet på 73 pct.
  • Kan man som bruger fx finde ud af, hvilken myndighed, der er ansvarlig for en tjeneste, og om hvorledes persondata behandles? Her er der også sket forbedringer: 65 pct. mod 59 pct. i 2013-målingen af indikatoren. Danmark ligger markant over EU-gennemsnittet på 51 pct. på Transparens-indikatoren. 
  • Kan danske digitale tjenester bruges af andre EU-borgere? Her ligger Danmark svagere: Målingen af Grænseoverskridende mobilitet ligger på 62 pct. mod 53 pct. i 2013-målingen, men dog over EU-gennemsnittet på 58 pct.
  • Gør Danmark brug af elektroniske identiteter (fx brug af digital signatur - NemID), elektroniske dokumenter, basisregistre, digital post og single sign-on (som NemLogin)? Her ligger Danmark pænt med en markant stigning på indikatoren Teknologiske nøgleforudsætninger (82 pct. mod 72 pct. i 2013 og markant over EU-gennemsnittet på 50 pct.).

Som noget nyt har EU også målt på, om offentlige hjemmesider er gjort parat til brug på smartphones og tabletter. Her ligger Storbritannien og Danmark i front med Norge, Island og Luxembourg på de efterfølgende pladser.

Benchmarkingen viser dog også, at øvrige EU-lande er kommet godt med, bl.a. ser det ud til, at Danmark er overhalet af en række EU-lande på digitale løsninger, der retter sig mod studerende og deres livssituation.

Benchmarkingens resultater indgår i Digitaliseringsstyrelsens løbende arbejde med at forbedre de offentlige digitale tjenester. 

Læs mere om Europa-Kommissionens nyhed, som linker videre til rapporter, faktaark og rådata her

Kontakt Yih-Jeou Wang mhp. yderligere information om undersøgelsen via e-mail: yjwan@digst.dk eller på tlf. 2569 3264.