Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Digitaliseringsstyrelsen debatterer digitalisering på Altinget

19-10-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Digitalisering skal i de kommende år bidrage til at effektivisere den offentlige sektor. Men det er samtidig afgørende, at digitaliseringen sker med respekt for borgernes data, og at danskernes tillid til den offentlige sektor ikke sættes over styr, skriver vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, Rikke Hougaard Zeberg, i to debatindlæg på netmediet Altinget.

En ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi er på vej. I den anledning har Altinget givet bolden op til en debat om, hvordan digitaliseringen harmonerer med traditionelle retspolitiske hensyn og forvaltningsretlige principper om at beskytte personlige og følsomme oplysninger om borgerne.

Vicedirektør Rikke Hougaard Zeberg deltager i debatten på vegne af Digitaliseringsstyrelsen og har bidraget med to debatindlæg. I sit seneste indlæg skriver Rikke Hougaard Zeberg bland andet: ”Særligt skal vi tage vare på den tillid, befolkningen har til den offentlige sektor, og vi skal have fokus på borgernes tryghed, når de er digitale med myndighederne. Det er nemlig en forudsætning for, at vi kan digitalisere og dermed effektivisere den måde, vi leverer den offentlige service på."

Læs debatindlægget ”Tre skridt til digital tryghed i Danmark” på Altinget d. 15. oktober 2015

Læs debatindlægget ”Digitalisering med respekt for borgernes data” på Altinget d. 1. oktober 2015

Borgerne skal være trygge ved det digitale

I debatindlægget fremhæver Rikke Hougaard Zeberg, at borgernes tryghed i høj grad handler om den enkeltes tillid til egne evner og kompetencer som digital borger.

Borgerne skal vide, hvordan de skal begå sig i det digitale samfund. Derfor gennemfører Digitaliseringsstyrelsen kampagner for bl.a. at gøre borgerne opmærksomme på phishing (e-mailsvindel, der har som mål fx at franarre modtagerne kreditkortoplysninger) og affotografering af NemID nøglekort.

For rigtig mange borgere er Digital Post og digital selvbetjening blevet en del af hverdagen. Men det er ikke alle borgere, der kan bruge de digitale løsninger – derfor er fx 11 pct. af befolkningen fritaget for Digital Post, og kommunerne fritager løbende de borgere, der har behov for det. Og, som Rikke Hougaard Zeberg skriver, ”sådan skal det naturligvis være.” 

Lovgivningen skal følge med

I det første debatindlæg satte Rikke Hougaard Zeberg fokus på, at digitaliseringen skal ske med respekt for borgernes data, men at lovgivningen samtidig skal følge med den digitale udvikling.

Øget datadeling skal ske sikkert og med respekt for den enkeltes ret til privatliv. Myndighederne skal fortsat overholde forvaltningsretten, persondataloven og alle øvrige regler, når forvaltningen bliver digital.

Men samtidig er det ambitionen, at data udnyttes til gavn for borgerne. Eksempelvis kan deling af relevante informationer give mere sammenhængende forløb for borgerne, fordi forskellige myndigheder får bedre mulighed for at samarbejde hurtigt og effektivt.

De regler, samfundet bygger på, skal tage højde for den digitale virkelighed, vi lever i. Det er holdningen hos Rikke Hougaard Zeberg, der skriver, ”Når samfundet ændrer sig, skal lovgivningen selvfølgelig følge med. Derfor skal vi de kommende år turde give eksisterende love og regler et serviceeftersyn, så vi kan lykkes med at give borgerne en bedre og mere effektiv service.”

Følger du med på Twitter?

Digitaliseringsstyrelsen deltager løbende i den offentlige debat og sætter fokus på, hvordan vi skaber et moderne, digitalt samfund for borgerne. Du kan fx følge vores direktør, Lars Frelle-Petersen, på Twitter, hvor han bl.a. tweeter om digitalisering, ledelse og modernisering af den offentlige sektor.

Se Digitaliseringsstyrelsens profiler på de sociale medier