Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Digital Post: Indgåelse af nyt kontrakttillæg

22-12-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen har indgået et nyt kontrakttillæg til kontrakten for Digital Post 2. Det nye kontrakttillæg blev underskrevet den 22. december og skyldes meldinger om forsinkelser hos leverandøren e-Boks.

e-Boks har varslet nye forsinkelser på udviklingen af Digital Post, og Digitaliseringsstyrelsen har derfor været i dialog med e-Boks for at sikre, at de mest forretningskritiske funktioner bliver leveret til tiden. Dette er sikret i den nye aftale.

Digital Post 2 træder i kraft pr. 1. februar 2016, hvor den eksisterende løsning vil fortsætte uændret for både myndigheder, borgere og virksomheder – men med nye reducerede priser. Som en del af kontrakttillægget er det blevet aftalt, at priserne sænkes yderligere 1. juni 2016, og igen 1. februar 2017 mod, at der i sommeren 2016 leveres et færre antal funktioner end først aftalt.

Det betyder, at Digital Post 2 fx ikke kommer til at understøtte forsendelser på 200 MB som tidligere aftalt, men udelukkende kommer til at kunne tilbyde forsendelser på op til 99,5 MB. Der er blevet prioriteret og fastholdt leverance på en række andre forretningskritiske funktionaliteter, blandt andet:

  • Virksomheders afsendersystemer: for virksomheder er det en funktion som betyder, at de kan afsende Digital Post fra deres fagsystemer, så de ikke behøver at logge ind på virk.dk.
  • Besvarelsesformular: mulighed for at bede om, at borgeren besvarer/henvender sig via en formular, så myndigheden modtager data i struktureret form mere om besvarelsesformular
  • Flere modtagere: myndigheder vil kunne sende til flere borgere på én gang.

De nye funktioner vil løbende blive beskrevet og publiceret på digst.dk.
Kontrakttillæg blev offentliggjort i EU-tidende den 11. december 2015 og blev underskrevet den 22. december efter 10 dages stand still.

Læs om priser for Digital Post 2 (link ikke aktivt længere)
Læs om de nye funktioner i Digital Post 2

FAKTA om Digital Post 2-kontrakten


Kontrakten med e-Boks blev indgået den 17. februar 2015 efter et offentligt EU-udbud.

Efter en afklaringsfase måtte e-Boks meddele forventede forsinkelser, og på den baggrund blev der indgået et kontrakttillæg, som sikrede, at de lavere priser ville blive leveret allerede fra 1. februar 2016 sammen med den kørende løsning.

De nye funktioner ville blive leveret i sommeren 2016.

Læs nyheden om kontraktindgåelse
Læs nyheden om kontrakttillæg 1 

 

FAKTA om brug af Digital Post

 Tallene vedr. danskernes brug af Digital Post er fra den nyeste opgørelse, der er foretaget ved udgangen af december 2015. Tallene viser følgende:                        

  • 4,3 mio. danskere er tilmeldt Digital Post. 
  • 544.000 danskere er fritaget fra Digital Post.
  • 5,0 pct. af de danskere, der er tilmeldt Digital Post, har ikke tjekket deres post det seneste halve år.