Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Dialog med private aktører om NemID-partnerskab

15-04-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen har i marts og april afholdt dialogmøder med fem private parter. Møderne har givet værdifuldt input til, hvordan et offentlig-privat partnerskab om næste generation NemID kan organiseres, og hvad der kan samarbejdes om.

Erfaringerne med NemID og ikke mindst det indledende arbejde med næste generation NemID har tydeliggjort, at det er en stor fordel, at NemID kan anvendes til såvel offentlige som private løsninger. Digitaliseringsstyrelsen har derfor på vegne af de fællesoffentlige parter undersøgt mulighederne for, at næste generation NemID udvikles og driftes i samarbejde med en eller flere private parter. Et sådant partnerskab vil både muliggøre fælles finansiering og sikre en løsning, som tilgodeser behov hos både den offentlige og den private sektor. 

Positiv dialog med private parter

Hvordan kan et offentlig-privat partnerskab om næste generation NemID organiseres og styres? Og hvordan kan partnerskabet og dets fælles løsning finansieres? Hvilke behov hos i den private sektor skal en fremtidig NemID-løsning opfylde – og hvilke trends er der i markedet af relevans for den tekniske løsning, og som kan imødekomme disse behov? 

Det er nogle af de mange spørgsmål, som Digitaliseringsstyrelsen har modtaget input til på en række møder i marts og april efter at have indkaldt til en såkaldt teknisk dialog med markedet om et partnerskab. I alt fem private parter har deltaget i den tekniske dialog: Gemalto Danmark A/S, Forsikring & Pension, Microsoft Denmark, CSC Danmark og Finansrådet. 

Dialogen har vist, at de private aktører generelt er positivt stemt over for et kommende offentlig-privat partnerskab, fordi et sådant partnerskab vil være med til at sikre en bred anvendelse af næste generation NemID i det danske samfund – på tværs af den offentlige og private sektor. 

Målet for alle parter er derfor klart: ét fælles NemID, der som i dag kan anvendes til at logge ind på både offentlige og private løsninger. Og hvis det offentlige og en eller flere private partnere kan mødes om nogle fælles behov, som næste generation NemID skal opfylde, hvorfor så ikke også være fælles om udviklingen og driften af en sådan løsning? 

Et offentligt-privat partnerskab

En væsentlig konklusion fra den tekniske dialog er, at der skal etableres et mere formaliseret partnerskab, før selve NemID-løsningen kan udbydes, hvis både den offentlige og den/de private partnere skal have indflydelse på udformningen af NemID-løsningen. Etableringen af et partnerskab om næste generation NemID kræver derfor to ting: at partnerskabets organisering og finansiering besluttes, og at partnerskabets samarbejdsfelt – den fælles NemID-løsning – beskrives. 

Kontorchef Marianne Sørensen, der er i spidsen for arbejdet med næste generation NemID, er glad for den konstruktive dialog med den private sektor:

”Dialogen med de private parter har gjort os klogere på, hvilke ønsker den private sektor har til et kommende NemID-partnerskab,” siger hun og fortsætter:

”Konklusionerne fra møderne giver os et langt mere kvalificeret grundlag til at kunne træffe de nødvendige beslutninger om partnerskabets organisering og ikke mindst, hvilken fælles NemID-løsning, der bedst tilgodeser ønsker og behov hos både den offentlige og den private sektor.” 

Den videre proces

Der skal nu træffes politisk beslutning om den videre proces i forhold til samarbejdet med de private parter. Det forventes, at der skal gennemføres en udbudslignende proces, som skal sikre, at alle private aktører, der måtte have interesse i partnerskabet, får mulighed for at deltage. 

Digitaliseringsstyrelsen forventer, at der kan indgås aftale med en eller flere private partnere senest i starten af 2016, og at partnerskabet efterfølgende gennemfører et udbud af en fælles NemID-løsning. 

Materialer

Læs invitationen og læs om formålet med den tekniske dialog

Læs referaterne, den offentliggjorte dagsorden og de uddybende bilag her

Læs mere om partnerskabet her