Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Annoncering af teknisk dialog om nyt designsystem til borger.dk, Digital Post, NemLog-in

14-10-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen ønsker, at borger.dk, Digital Post og NemLog-in samt tilknyttede selvbetjeningsløsninger i fremtiden fremstår mere ensartede både grafisk og funktionalitetsmæssigt, så borgerne får en tryg, brugervenlig og homogen oplevelse, når de bruger offentlig digital service i borger.dk-universet.

Digitaliseringsstyrelsen planlægger et udbud af et design, som kan benyttes af borger.dk, Digital Post og NemLog-in samt tilknyttede selvbetjeningsløsninger og planlægger derfor at præsentere opgaven for potentielle leverandører. Designet skal inkludere en style guide og et pattern library samt kunne benyttes som manual af aftagere af produktet.

Digitaliseringsstyrelsen vil præsentere den overordnede opgave samt de leverancer, som ønskes i forbindelse med projektet, og mødedeltagerne vil have mulighed for at stille opklarende spørgsmål.

Efter præsentationsmødet vil leverandører kunne kontakte Digitaliseringsstyrelsen med henblik på ved bilaterale møder at fremlægge virksomhedens erfaringer med lignende projekter samt ideer til, hvorledes opgaven kan løses, herunder proces, leverancens udformning og opfattelse af opgavens omfang.

Dialogen efter præsentationsmødet vil af hensyn til ressourceforbruget blive gennemført med et begrænset antal virksomheder. Digitaliseringsstyrelsen forventer således at gennemføre dialog med maksimalt fem virksomheder. Hvis et større antal virksomheder henvender sig, vil udvælgelsen af virksomheder ske på grundlag af objektive og saglige kriterier. Det tilstræbes således, at gruppen af virksomheder sammensættes på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet i forhold til:

  • Erfaring med levering af lignende produkt for større virksomheder/institutioner.
  • Virksomhedens ressourceprofil og kompetencespredning.
Det er derudover afgørende, at dialogen kan foregå i uge 45.

Digitaliseringsstyrelsen vil lægge vægt på at opnå en så bred repræsentation af markedet som muligt.

Digitaliseringsstyrelsen forventer at sætte opgaven i udbud sidst på året. Digitaliseringsstyrelsens præsentation samt eventuelle spørgsmål, der bliver besvaret på leverandørmøder, vil blive vedlagt udbudsmaterialet, og offentliggjort på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside www.digst.dk/udbud.

Mødet afholdes tirsdag den 3. november 2015 kl. 10.

Tilmelding

Tilmelding til mødet bedes sendt til Lisann Troelsen litro@digst.dk senest onsdag den 28. oktober 2015 med angivelse af virksomhed, deltagernes navn og stilling samt antal personer, som ønsker at deltage.

Opfølgende bilaterale møder forventes afholdt i perioden 4. til 6. november 2015. 

Spørgsmål til leverandørdialogen kan rettes til Martin Høegh Mortensen hoegh@digst.dk eller telefon 4187 8708