Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger

07-01-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Tre kommunale velfærdsteknologiske afprøvningsprojekter er udpeget til at modtage tilskud til projektledelse og evaluering i regi af den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd. Evalueringerne skal gøre kommuner og regioner i stand til at lære af hinanden og sikre grundlaget for fremdrift i udbredelsen af velfærdsteknologi på socialområdet.

Den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd skal frem mod 2020 sikre, at innovative og effektive digitale løsninger indgår som en selvfølge i kernevelfærden på sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet.

Læs mere om Strategi for digital velfærd (linket er ikke længere tilgængeligt)

For at styrke kommuner og regioners beslutninger om investering i velfærdsteknologi indgår i Strategi for digital velfærd et initiativ, der har til formål at tilvejebringe solide evalueringer, der kan danne grundlaget for kommuner og regioners beslutninger om investering i velfærdsteknologi. Evalueringerne skal afdække de økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster samt borgernes og medarbejdernes vurderinger af teknologien. Desuden skal der udarbejdes en national business case, der tilvejebringer et solidt grundlag for evt. beslutning om national udbredelse.

Efter en åben ansøgningsproces har parterne bag Strategi for digital velfærd udvalgt tre projekter, som ydes tilskud til projektledelse og evaluering. De tre projekter er: 

Online Bostøtte

Online Bostøtte er bostøtte via videokommunikation og tænkt som et supplement til det traditionelle ansigt-til ansigt møde mellem borger og bostøttemedarbejder. Online bostøtte giver borgeren mulighed for at kunne afholde samtaler med sin bostøttemedarbejder via egen pc, tablet eller smartphone, hvilket betyder, at borgeren kan modtage dele af den støtte, der er behov for via videokommunikation.

Online kommunikation forventes at medføre et kvalitetsløft for borgeren, blandt andet fordi det nu bliver muligt at modtage hyppigere og kortere samtaler, som kan forebygge, at problemer hober sig op.  Derudover kan mange borgere have behov for vejledning og støtte uden, at de skal have en kommunal medarbejder inden for hjemmets fire vægge.

Samtidig viser en analyse, at godt 10 pct. af bostøttemedarbejdernes tid bliver brugt på vejene – tid, der med fordel kan bruges mere effektivt.

Projektet varer 18 måneder og igangsættes i starten af 2015. De ni nordjyske kommuner, som fremover tilbyder deres borgere online bostøtte, er: Aalborg, Frederikshavn, Hjørring, Thisted, Jammerbugt, Mariager Fjord, Morsø, Vesthimmerland og Brønderslev.

Sensorgulve på plejecentre

Sensorgulve er et intelligent gulvbaseret sensorsystem, som er i stand til at registrere beboernes færden på et gulv. Et sensorgulv kan blandt andet mærke, om en beboer falder i sin lejlighed og dermed sende en alarm til personalets smartphones. Gulvet kan også mærke, om en beboer er gået ud på badeværelset, og der går mistænkelig lang tid, inden beboeren er kommet ud igen.

Udover at orientere når ulykken er sket, giver sensorgulve også mulighed for at forebygge ulykker. Plejepersonalet kan blandt andet få besked, når en beboer stiger ud af sengen, og beboeren kan dermed få hjælp med det samme. Sensorgulve kan også registrere, hvis en beboer står op om natten og sørger så for at tænde lyset, så de ældre ikke famler i blinde.

Evalueringen af projektet skal tilvejebringe dokumentation for gevinsterne ved et intelligent gulvbaseret sensorsystem. Herunder om det er med til at højne beboersikkerheden, spare tid og assistere personalet i deres arbejde.

Sensorgulve på plejecentre gennemføres i samarbejde mellem seks deltagende kommuner med Hillerød Kommune som projektleder. De øvrige kommuner er Aalborg, Aarhus, Kolding, Varde og Skive.

Velfærdsteknologi i plejebolig i Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune er flere plejeboliger renoveret eller nyopført med en række velfærdsteknologiske løsninger bl.a. robotstøvsugere, toiletter med skylle- og tørrefunktion, automatisk styring af lys på badeværelset samt omgivelseskontrol i form af døre- og vinduesåbnere og gardinautomatik. Der er imidlertid begrænset viden om, hvorvidt de velfærdsteknologiske løsninger egentlig har de forventede positive effekter i form af øget livskvalitet for borgeren, forbedret arbejdsmiljø for medarbejderne og økonomiske gevinster. Der gennemføres en evaluering af den implementerede velfærdsteknologi i 495 af kommunens plejeboliger. Evalueringen skal bidrage til at kunne besvare, bl.a. hvad velfærdsteknologierne betyder for borgerne i deres hverdag, og hvilken betydning de har på medarbejdernes tidsforbrug og for kommunens økonomi. Projektet er forankret i Center for Frihedsteknologi i Aarhus Kommune.

Ny ansøgningsrunde i 2015

I foråret 2015 åbner næste ansøgningsrunde til initiativ 3.3, hvor der igen ydes tilskud til projektledelse og evaluering til op til tre kommunale storskalaprojekter, der afprøver velfærdsteknologi. Ansøgningsrunden annonceres her på digst.dk og gennem Digitaliseringsstyrelsens nyhedsbrev.

Tilmeld dig Digitaliseringsstyrelsens nyhedsbrev.