Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Årlig opdatering af den fællesstatslige it-projektmodel og programmodel

27-03-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Ministeriernes projektkontor offentliggør nye og opdaterede produkter til den fællesstatslige it-projektmodel og programmodel.

Årlig opdatering

Hvert år i marts bliver de fællesstatslige modeller til it-projekt- og programstyring opdateret og eventuelle nye produkter i modellerne offentliggjort.
Opdateringen sker på baggrund af de tilbagemeldinger, der er indsamlet hos statens projekt- og programledere, der dagligt anvender modellerne til at styre deres projekter og programmer.  

Nyheder 2015

Relancering af statens business case-model

Fokus for opdateringen i 2015 er en modernisering og simplificering af statens business case-model. Modellen er blevet simplificeret med tre hovedformål for øje:
  • Forenkling: Den opdaterede business case er betydeligt enklere end tidligere, idet den sigter efter kun at give de nødvendige oplysninger til at skabe et dækkende overblik og for at kunne foretage en afrapportering. Det har medført, at antallet af celler, der skal indtastes, er betydeligt formindsket.
  • Brugervenlighed: Layout, indtastningsmængde og begrebsapparat er i højere grad tilpasset brugerens behov. Den opdaterede business case-model er nu omkostningsbaseret, og passer bedre til de normale økonomiprocesser i myndighederne. Samfundsmæssige gevinster er indført i modellen, efter ønske fra brugerne.
  • Gennemskuelighed: Den opdaterede business case-model mindsker kompleksiteten ved anvendelse af et enklere begrebsapparat. F.eks. er Monte Carlo-simuleringer taget ud, og i stedet er prisfastsættelsen af risici udskilt fra projektudgifterne, hvilket gør fastsættelsen af risikopuljen mere gennemskuelig. 

Læs mere om statens business case-model. Se en oversigt over de specifikke opdateringer af statens business case-model her.

Den nye business case-model medfører desuden en række mindre ændringer i de øvrige dokumenter i de fællesstatslige modeller for projekt- og programstyring.

Ny styregruppeaftale

En central forudsætning for succesfulde it-projekter er god ledelse og styring. Digitaliseringsstyrelsen har derfor udarbejdet en skabelon til en styregruppeaftale, der skal sikre klarere rammer for styregruppens arbejde. Aftalen skal støtte styregruppens medlemmers overvejelser om, hvilket ansvar, de påtager sig, hvad de kan forvente af hinanden, og hvad projektlederen kan forvente af styregruppen.

Styregruppeaftalen, med tilhørende vejledning og hjælp til projektlederen, indgår som et frivilligt værktøj i den fællesstatslige it-projektmodel. Dog skal myndighe-derne indsende aftalen som en del af materialepakken til risikovurdering hos It-projektrådet. 

Læs mere

Se den komplette oversigt over ændringer i modellerne pr. 27. marts 2015.