Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Ny kampagne skal gøre danskerne klar til Digital Post fra det offentlige

13-08-2014 Digitaliseringsstyrelsen

Fra den 1. november skal alle borgere, der kan, modtage post fra det offentlige i digital form. Derfor søsætter Digitaliseringsstyrelsen den 18. august en fællesoffentlig kampagne, som skal informere danskerne om, hvad den digitale kommunikation betyder for dem.

Otte ud af ti danskere er klar over, at de snart vil modtage post fra det offentlige digitalt via borger.dk eller e-Boks – og godt halvdelen af alle danskere over 15 år er allerede tilmeldt. Frem mod den vigtige skæringsdato 1. november sætter det offentlige Danmark yderligere tryk på informationen om Digital Post.

Målet er at få flest muligt til at tilmelde sig og dermed være klar til, at posten fra det offentlige bliver digital. Samtidig skal kampagnen sikre, at de, som ikke kan modtage post digitalt, bliver fritaget inden 1. november.

”Med Digital Post får borgerne adgang til at læse deres post via pc, mobil eller tablet – når og hvor de vil. Det kan fx være meddelelse om bilsyn, plads i daginstitution eller indkaldelse til en undersøgelse på sygehuset. Samtidig sparer Digital Post det offentlige for mange ressourcer, der i stedet kan anvendes på sundhed og uddannelse,” siger direktør i Digitaliseringsstyrelsen Lars Frelle-Petersen.

”Vi har for nylig spurgt danskerne om deres kendskab til overgangen til Digital Post, og faktisk ved hele 83 pct., hvad der kommer til at ske 1. november. Og ganske tankevækkende er det faktisk, at det er de ældre, der bedst kender til Digital Post og mulighederne for hjælp og fritagelse. Det sidste er særligt vigtigt, for selvfølgelig er der borgere, som fx ikke har en computer, og som derfor kan blive fritaget,” siger Lars Frelle-Petersen.

7.000 digitale ambassadører er klar til at hjælpe lokalt i kommunerne

I kommunerne er man meget bevidste om, at der er brug for hjælp og vejledning til at komme godt i gang med Digital Post eller til at blive fritaget.

”I kommunerne har vi over længere tid arbejdet intensivt med at hjælpe borgerne til at blive mere digitale. Der er uddannet mere end 7.000 digitale ambassadører, som er parate til at vejlede de borgere, der har behov for en hjælpende hånd. Samtidig oplever vi et stort engagement i de enkelte kommuner, hvor ansatte på borgerservicecentre og biblioteker længe har været i gang med at informere og svare på spørgsmål. Der bliver fx afholdt events på dyrskuer, arrangeret lokale it-caféer for ældre og sågar fodboldspillere er med til at få unge til at tilmelde sig Digital Post,” fortæller Jane Wiis, direktør i KL.

Også i regionerne er der gang i aktiviteterne og informationen.

”Regionerne er klar til at gå i luften med digital kommunikation fra den 1. november. Borgerne skal også være klar til det, så derfor har vi længe informeret via kampagner, skærme og opslag på hospitaler og klinikker. Nu begynder vi også at informere i den direkte dialog med borgerne, fx via sms og e-mails,” siger Adam Wolf, direktør i Danske Regioner.

Fakta: Kampagnen går i luften den 18. august

Fra den 18. august vil danskerne møde information om Digital Post på tv og i radio, i aviser, på nettet og på udendørs informationsstandere. Der bliver sendt fysiske breve til borgere, der endnu ikke er tilmeldt, samt digitale breve til borgere, der allerede er tilmeldt Digital Post. Borgerne bliver dermed målrettet oplyst om, at de fra 1. november begynder at modtage post fra det offentlige digitalt, hvordan man tjekker posten, og hvordan man kan give andre, man stoler på, adgang til at læse den. Der vil også være information om, hvordan man kan blive fritaget fra Digital Post.

Fakta: Generelt om Digital Post

 • Den 1. november 2014 træder loven om Digital Post i kraft. Det betyder, at alle borgere over 15 år, som kan, skal modtage post fra det offentlige digitalt. Dem, der ikke kan, kan blive fritaget.
 • Digital Post fra det offentlige kan læses på borger.dk eller e-Boks. 
 • Man kan bede om at få besked på både sms og e-mail, når man har modtaget ny Digital Post fra det offentlige. 
 • Det langsigtede mål er, at 80 procent af den skriftlige kommunikation mellem det offentlige og borgerne skal foregå digitalt i 2015. 
 • Knap 2,4 mio. borgere – eller 50,7 pct. af danskere over 15 år – er tilmeldt Digital Post (uge 31, 2014). 
 • Lidt over 250.000 borgere, svarende til 5,4 pct. af befolkningen over 15 år, er indtil videre blevet fritaget fra Digital Post (uge 31, 2014).
 • Digitaliseringsstyrelsen og KL forventer, at op mod 20 pct. af befolkningen vil blive fritaget. 

Læs mere på borger.dk/digitalpost

Fakta: Det ved danskerne om Digital Post

 • 83 pct. af danskerne ved, at det bliver obligatorisk at modtage post fra det offentlige digitalt via e-boks.dk eller borger.dk. For aldersgruppen 60-69 år er tallet 96 pct., og for borgere over 70 år er det 98 pct. 
 • 72 pct. af danskerne ved, at man som borger i konkrete tilfælde kan blive fritaget fra at modtage Digital Post. For aldersgruppen 60-69 år er tallet 92 pct., og for borgere over 70 år er det 95 pct. 
 • 75 pct. af danskerne ved, at man kan få hjælp til Digital Post og offentlig digital selvbetjening på fx kommunernes borgerservicecentre og biblioteker. For aldersgruppen 60-69 år er tallet 86 pct., og for borgere over 70 år er det 90 pct.

Kilde: Megafon for Digitaliseringsstyrelsen 

Læs mere om undersøgelsen her

Undersøgelsen blev gennemført som en kombineret internetundersøgelse og en telefonundersøgelse i juni 2014 blandt 2.020 respondenter på 15 år eller derover.

Fakta: Danskernes it-parathed

 • Ca. 4,2 mio. borgere over 15 år har NemID. (Kilde: digst.dk) 
 • Ca. 4 mio. danskere har i dag en e-Boks, men alle er endnu ikke tilmeldt Digital Post fra det offentlige. (Kilde: digst.dk) 
 • 91 pct. af de 16-89-årige har adgang til internettet i hjemmet. 
 • 86 pct. af de 16-89-årige er på nettet hver uge. For de 75-89-årige er andelen 51 pct. 
 • Færre end 300.000 danskere mellem 65 og 89 år havde i 2013 aldrig brugt internettet. Det er et fald på 36 pct. siden 2010.

Kilde: Danmarks Statistik, ”It-anvendelse i befolkningen 2013”