Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Kickoff-arrangement for en ny digitaliseringsstrategi 2016-2020

07-11-2014 Digitaliseringsstrategien

Den nuværende digitaliseringsstrategi udløber i 2015. Derfor er Digitaliseringsstyrelsen ved at sætte arbejdet i gang med en ny digitaliseringsstrategi for 2016-2020. Det markerer vi med et kickoff-arrangement den 25. november. Finansminister Bjarne Corydon vil skyde arrangementet i gang.

Den nuværende digitaliseringsstrategi for 2011-2015 har sat et højt ambitionsniveau for digitalisering af den offentlige sektor - særligt med målsætningen om, at al kommunikation mellem det offentlige og borgere/virksomheder fra udgangen af 2015 skal være digital. På den måde har strategien været med til at skabe et solidt grundlag for en fuld digital offentlig sektor.

Med den teknologiske udvikling følger dog også en række muligheder for yderligere at udvikle den offentlige digitale service og fremtidssikre den danske velfærd.

Fokus for den nye digitaliseringsstrategi

Den nye digitaliseringsstrategi for 2016-2020 skal bygge videre på den nuværende digitaliseringsstrategi og sikre, at vi kommer helt i mål med de ambitiøse digitale skridt, der allerede er taget.

Samtidig skal strategien sætte rammerne for næste bølge af den offentlige digitalisering, herunder hvordan

·  den offentlige sektor kan bygge videre på borgernes og virksomhedernes stigende brug af de digitale kanaler og udvikle bedre digital service, der er tilpasset deres behov

·  øget digitalisering og automatisering af den offentlige opgavevaretagelse kan understøtte effektivisering

·  en effektiv digital offentlig sektor kan understøtte gode rammevilkår for konkurrencedygtige og produktive virksomheder med fokus på øget vækst og beskæftigelse. 

Kickoff-event den 25. november

Digitaliseringsstyrelsen ønsker at starte en dialog om de udfordringer og muligheder, som en ny digitaliseringsstrategi skal fokusere på. Derfor gennemfører Digitaliseringsstyrelsen i tæt samarbejde med IT-Branchen et kickoff-arrangement den 25. november kl 14.  

Dialog mellem it-leverandører, politikere og embedsmænd skal være med til at skitsere rammerne for arbejdet med en kommende digitaliseringsstrategi. På dagen vil deltagerne blandet skulle drøfte digitalisering, der letter virksomheder for byrder og understøtter erhvervslivets vækst, udvikling af brugervenlige løsninger, automatisering af sagsbehandling, digitalisering af velfærdsområderne og it-sikkerhed på tværs af den offentlige sektor.

Du kan tilmelde dig arrangementet her.