Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Interessenterne inddrages i arbejdet med nyt NemID

09-10-2014 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen inddrager erfaringer og faglige input i arbejdet med den næste generation NemID. Mulighederne er mange og ønskerne meget forskellige.

I arbejdet med næste version af NemID har Digitaliseringsstyrelsen valgt en bred inddragelse af interessenter, som bruger eller på anden vis er involveret i NemID. Det er fx borgere, medarbejdere i virksomheder, tekniske eksperter, andre myndigheder, interesseorganisationer mv. Formålet har været at få brugerne i fokus fra analysefasens start.

Der er derfor blevet afholdt en række aktiviteter, hvor interessenter har haft mulighed for at bidrage med viden om deres behov og ønsker for næste generation NemID. Digitaliseringsstyrelsen har gennemført en offentlig høring, foretaget en brugeranalyse og afholdt flere møder med specialister på området. De mange indspil fra interessenterne skal bidrage til et så stærkt beslutningsgrundlag som muligt forud for anskaffelsen af den næste løsning.

Offentlig høring om fremtidens NemID

Den offentlige høring om nyt NemID blev afsluttet i juni. I alt indløb 63 høringssvar fra bl.a. offentlige myndigheder (ministerier og styrelser samt regionalt og kommunalt niveau) erhvervs- og interesseorganisationer samt privatpersoner med særlig interesse for området, herunder it-bloggere.
Nogle høringsvar forholdt sig til den fremtidige løsning og indeholdt enten generelle eller konkrete anbefalinger. Andre forholdt sig til de analyser, der udarbejdes i forbindelse med forberedelsen af et samlet beslutningsgrundlag.

Hovedtemaer i høringssvarene er blandt andet:

  • Der ønskes en fortsat høj sikkerhed i løsningen, evt. med mulighed for opdeling af sikkerhedsniveauer.
  • Fokus på en sammenhængende og fremtidssikret it-arkitektur.
  • Fokus på handicapvenlighed, kompatibilitet og brugervenlighed
  • For NemID-erhverv ønskes bl.a. fokus på brugervenlighed, mulighed for håndtering af flere CVR-numre mv.
  • Øget mobilitet og anvendelse af NemID på mobile platforme

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet et samlet dokument med alle høringssvarene samt et høringsnotat, der beskriver resultatet af den offentlige høring. Dokumenterne kan findes på Høringsportalens hjemmeside (se link neden for).

Vigtige indspil fra brugerne

Digitaliseringsstyrelsen har indhentet viden både fra almindelige brugere og fra it-eksperter for at få nogle bud på, hvordan en fremtidig NemID-løsning skal konstrueres. En brugeranalyse og efterfølgende workshopper i august viser, at brugerne – især borgerne – ikke skelner mellem NemID og de tilknyttede løsninger på området såsom NemLog-in og de offentlige selvbetjeningsløsninger. Derfor bliver det helt afgørende, at NemID udvikles i tæt samspil med de løsninger, som i øvrigt anvendes af borgerne, så der samlet set bliver den bedst mulige brugeroplevelse.

Digitaliseringsstyrelsen har desuden holdt møder med eksperter i it-sikkerhed og identitetsløsninger for at drøfte fremtidens digitale signatur i Danmark. Ét af disse møder, et ’visionarium’, blev arrangeret af it-sitet Version2. De mange tilbagemeldinger herfra beskrives i artiklen fra Version2, der linkes til nederst.

Marianne Sørensen, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen, påskønner de mange tilbagemeldinger:

”Vi er meget taknemmelige for interessenternes input til os, da de er vigtige for at kvalificere vores arbejde med den næste NemID-løsning. Vi skal i de kommende måneder igennem en lang række tilvalg og fravalg. For selvom mulighederne er mange, er ønskerne til bl.a. sikkerhed og brugervenlighed – for bare at nævne to parametre – også mange og forskelligartede – og nogle dediceret modstridende. Det er en kompleks øvelse”, siger hun.

Digitaliseringsstyrelsen vil fortsat inddrage interessenterne i arbejdet med den næste løsning. Blandt andet planlægges workshopper i første kvartal næste år, hvor interessenterne får mulighed for at give input til de løsningscenarier, som vil blive indkredset de kommende måneder.

Læs mere