Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Fortsat behov for professionalisering af statens outsourcede it-drift

08-12-2014 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen offentliggør for anden gang en statusrapport for den outsourcede it-drift om håndteringen af it-driftskontrakter over fem mio. kr. Rapporten viser, at der fortsat er behov for at professionalisere statens outsourcede it-drift.

Statusrapporten følger arbejdet med at blive bedre til at købe den rigtige it-drift til en god pris og med løbende at spare penge på it-driften, som i dette halvår har været præget af et dalende fokus.

36 kontrakter indgår i rapporten, og der er i første halvår 2014 fundet årlige besparelser på 6,6 mio. kr. Det svarer til 14,2 pct. af omkostningerne til de seks it-driftskontrakter, hvor der er gennemført professionaliseringstiltag. Isoleret set er det et flot resultat. Men kun fire myndigheder har haft fokus på at spare penge enten ved at genudbyde eller ved at optimere omkostninger eller leverancer i den eksisterende kontrakt. 

Et væsentligt mindre fokus

Markedspriserne for it-drift er de sidste fire år i gennemsnit faldet med 8,3 pct. om året. Men i forhold til de samlede omkostninger til de store statslige it-driftsopgaver er der i første halvår 2014 kun sparet 1,3 pct. Sidste år blev der sparet 14,7 pct. Det er en markant nedgang, som peger på et faldende fokus, som der er behov for at få etableret igen.

En række andre udfordringer

Samtidig viser statusrapporten, at der er en række andre udfordringer i statens håndtering af den outsourcede it-drift:

  • It-driftskontrakter kan standardiseres for at gøre opfølgningen på den outsourcede it-drift mere effektiv. 
  • Staten kan blive bedre til at matche forretningsbehov til de serviceniveauer for it-driften, der købes.
  • Staten kan blive bedre til at styre risici i driftsfasen struktureret.

Statusrapporten viser, at Digitaliseringsstyrelsens indsats på området er nødvendig og fortsat skal have stort fokus. Konklusionerne tyder på, at der fortsat er behov for rådgivning samt for, at myndighederne deler viden om, hvordan den gode it-driftsanskaffelse gennemføres, og hvordan it-driften styres løbende. 

Download statusrapporten for den outsourcede it-drift (pdf)

Læs mere om Rådgivningssekretariatet for it-drift