Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Et mere smidigt møde med det offentlige fra 1. januar

19-12-2014 Digitaliseringsstyrelsen

Fra 1. januar vil borgere og virksomheder opleve en mere enkel og smidig sagsbehandling, når de søger pension og sygedagpenge. Ny lovgivning medfører genbrug af de indkomstoplysninger, som borgeren og virksomheden allerede har oplyst en gang. Det forhindrer tastefejl, papirarbejde, giver mindre bøvl for borgerne og virksomhederne og sikrer i højere grad korrekte udbetalinger.

Fra den 1. januar 2015 kan borgere og virksomheder se frem til et mere enkelt, smidigt og automatiseret møde med det offentlige. Når borgere skal søge om pension, og når virksomheder skal søge om sygedagpenge til deres medarbejdere vil de fremover blive mødt af på forhånd indtastede indkomstoplysninger. Årsagen er, at kommunerne og Udbetaling Danmark nu kan bruge oplysninger i SKATs indkomstregistre, så borgere og virksomheder ikke længere skal dokumentere oplysninger om indkomst hver gang, der sker ændringer i løbet af et år.
 

70 mio. kan anvendes til bedre formål

Hovedformålet med automatisk anvendelse af SKATs indkomstregistre er at:

  • effektivisere og forenkle den offentlige administration, fordi oplysninger om indkomst, som det offentlige allerede har fået en gang, genbruges
  • muliggøre en mere præcis og korrekt indtægtsregulering af indkomstafhængige offentlige ydelser og tilskud

For borgeren er automatiseringen en lettelse, fordi de ikke længere skal indberette og dokumentere ændringer i deres indkomst for at få den ydelse, de er berettiget til. Borgeren skal således ikke længere ved fx afskedigelse indsende lønsedler for at få tildelt eller reguleret deres pension.

For det offentlige er der tale om betydelige økonomiske potentialer, fordi sagsbehandlingen på indkomstafhængige ydelser automatiseres ved brug af data fra SKATs indkomstregistre. Blandt andet skal sagsbehandleren ikke længere manuelt tjekke og håndtere lønsedler.

De økonomiske potentialer på ca. 70 mio. kr. er offentlige midler, der kan anvendes til andre og bedre formål. 

Færre fejludbetalinger

Automatiseret anvendelse af SKATs indkomstregistre bidrager endvidere aktivt til at forebygge fejludbetalinger af pension og sygedagpenge. Den løbende regulering sikrer nemlig, at forskellen mellem den ydelse, som borgerne får udbetalt, og det, som borgeren skulle have haft, minimeres mest muligt i løbet af året. Det betyder, at færre borgere ender i en ubehagelig situation, hvor de bevidst eller ubevidst kommer til at oparbejde gæld til det offentlige.

De nye løsningsmodeller har afsæt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, hvor der indgår et initiativ om automatisering af sagsbehandlingen. Implementeringen af initiativet har forløbet i bølger, hvor automatisk anvendelse af SKATs indkomstregistre i første omgang har omfattet pension og sygedagpenge. På begge områder træder automatiseringen i kraft 1. januar 2015.

Herefter følger boligstøtte og økonomisk fripladstilskud i januar 2016. På sigt vil også kontanthjælpsområdet og barselsdagpenge blive omfattet.