Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

EU: Danmark leverer gode offentlige digitale tjenester

28-05-2014 Digitaliseringsstyrelsen

Europa-Kommissionen har netop offentliggjort benchmarkingen af brugen af offentlige digitale løsninger for 2013. Den offentlige sektor i Danmark giver generelt adgang til gode digitale tjenester sammenlignet med det øvrige Europa. Men der skal fremover endnu større fokus på sammenhæng og brugervenlighed i Europa såvel som i Danmark.

”Jeg er glad for, at vi også i år ligger pænt i den europæiske måling om offentlige digitale tjenester. Men den viser også, at vi har behov for at fokusere endnu stærkere på at skabe sammenhæng og større brugervenlighed i de offentlige digitale løsninger”, siger Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen.

Danmark ligger generelt markant over EU-gennemsnittet på parametre som brugerfokus (80 pct. mod EU-gennemsnittet på 70 pct), gennemsigtighed (59 pct. mod EU-gennemsnittet på 48 pct.), grænseoverskridende brug (53 pct. mod EU-gennemsnittet på 44 pct.) og brug af fællesoffentlige digitale løsninger som fx NemLogin, NemID og grunddata (72 pct. mod EU-gennemsnittet på 49 pct.).

Selvom Danmark ligger i den pæne ende af skalaen for brugerfokus (en 10. plads), så ligger lande som Malta, Portugal og Spanien i den europæiske front med hhv. 94, 90 og 87 pct. i gennemsnit over de målte offentlige digitale tjenester.

”Danmark er et af de lande i EU, der er kommet længst med at få borgere og virksomheder til at bruge de offentlige digitale tjenester. Og allerede nu er der en stor og stadigt stigende tilslutning til Digital Post, som vi alle skal have pr. 1. november. Med flere offentlige digitale tjenester, der bliver obligatoriske pr. 1. december er det afgørende, at vores digitale løsninger bliver endnu bedre og endnu mere intuitivt lige til at gå til”, tilføjer Lars Frelle-Petersen.

Europa-Kommissionens pressemeddelelse om Digital Agenda Scoreboard, hvori Kommissionen også offentliggør den nye måling af offentlig digitalisering, kan findes her.

Rapporterne om 2013-målingen kan findes og downloades her.