Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Den fællesoffentlige Datafordeler skal leveres af KMD

28-05-2014 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen har tildelt KMD kontrakten på udvikling og drift af Datafordeleren, der fra 2015 vil give offentlige myndigheder og private virksomheder en samlet indgang til opdaterede grunddata om virksomheder, ejendomme, personer, adresser og kort.

Datafordelen skal erstatte en række offentlige distributionsløsninger og sikre, at myndigheder og virksomheder får nem og sikker adgang til grunddata i et enkelt system frem for mange forskellige systemer og snitflader. Det vil konkret gavne innovationen hos fx virksomheder, som arbejder med kortdata. Planen er, at Datafordeleren etableres, så brugerne kan tilgå de første data i løbet af 2015.

”Med tildelingen af kontrakten til KMD har vi nået en vigtig milepæl i den store fællesoffentlige indsats for at gøre grunddata bedre og billigere for brugerne. Datafordeleren vil fx bidrage til, at de danske virksomheders omkostninger reduceres, og at de dermed får bedre mulighed for at skabe innovative løsninger med offentlige data. Det er vi stolte over at kunne bidrage til” siger direktør Lars Frelle-Petersen.

Sikkerhed og stabilitet er et centralt punkt i udviklingen og driften af Datafordeleren. Belært af de seneste års erfaringer på sikkerhedsområdet har det været et særligt fokusområde at sikre bedste praksis løsninger ift. sikkerhed, fx ift. hvem der har adgang til data.

I arbejdstøjet med det samme

Kontrakten med KMD på Datafordeleren forventes underskrevet midt i juni når stand-still perioden er afsluttet, og så går udviklingen i gang.

”Vi ser frem til samarbejdet med KMD, som nu skal levere krumtappen i en stadigt mere digital og sammenhængende offentlig sektor. Vi har været igennem flere års forarbejde, inden vi har kunnet vælge leverandør. Det kommer forhåbentligt os alle til gavn nu, hvor vi hurtigt kan komme i gang med at bygge løsningen,” siger Lars Frelle-Petersen.

For at sikre de bedste rammer og kompetencer til at etablere og drive Datafordeleren har Digitaliseringsstyrelsen og Geodatastyrelsen aftalt, at projektledelsen og styregruppeformandskabet for Datafordeleren, i regi af grunddataprogrammet, overdrages til Geodatastyrelsen. Geodatastyrelsen har kompetencer fra tilsvarende opgaver og erfaring i samarbejde med den offentlige og private sektor når det gælder distribution af data.

Fakta

Kontrakten for etablering, drift, vedligeholdelse videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler er tildelt til KMD, der har afgivet det samlet set økonomisk mest fordelagtige tilbud. Udbuddet har været gennemført ved brug af udbudsformen konkurrencepræget dialog og udbud efter forhandling og har siden 2012 omfattet flere dialogrunder med de prækvalificerede leverandører.

KMD’s tilbud på etablering og drift af Datafordeleren i otte år lyder på 80,2 mio. kr. Tilbuddet fra KMD er således inden for den ramme på 80 til 120 mio. kr., der i 2012 blev fastlagt i udbudsbekendtgørelsen for Datafordeler-udbuddet.

Kontrakten vil løbe i 4 år med mulighed for forlængelse af 4 gange 1 år. Det er planen, at der bliver adgang til ejendoms- og adressedata, geografiske og matrikulære data i løbet af 2015 og 2016, og at CPR og CVR-data bliver tilgængelige i 2016.