Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Dansk initiativ har vundet den internationale pris Open Government Award

25-09-2014 Digitaliseringsstyrelsen

De folkevalgte ældreråd, som findes i alle kommuner i Danmark, har vundet førsteprisen ved uddelingen af den internationale pris, Open Government Award. Statsministeren overrakte prisen ved en international event i New York.

Det internationale samarbejde, Open Government Partnership (OGP), som Danmark deltager i, har i år indstiftet prisen Open Government Awards for at hædre initiativer, som i særlig grad bidrager til at fremme og udbrede åbenhed og borgernes mulighed for deltagelse i politiske beslutningsprocesser og administrativ praksis i det offentlige.

De danske folkevalgte ældreråd vandt Open Government Awards førsteprisen, som blev overrakt af statsministeren til Marianne Lundsgaard, leder af sekretariatet for ældrerådene. Prisoverrækkelsen fandt sted ved en event i New York, hvor OGP-samarbejdets treårs jubilæum blev markeret, og hvor statsoverhoveder fra mange deltagerlande deltog.

Ældrerådene

Det danske vinderinitiativ er et konkret eksempel på danske politikeres ønske om borgerdeltagelse og brugerindflydelse og er desuden en helt unik institution for Danmark. Så vidt vides, har ingen andre lande tilsvarende institution, som er både folkevalgt og lovfæstet.

I Danmark er det nemlig bestemt ved lov, at der skal vælges ældreråd i alle kommuner, og at ældrerådene skal høres og inddrages i alle beslutninger og handlinger, der vedrører ældrebefolkningen. Ældrerådene vælges ved direkte valg af og blandt medborgere, som er 60 år eller derover. De fungerer som bindeled mellem kommunens ældre og lokalpolitikerne og synliggør deres arbejde gennem fx lokalaviser, borgerhøringer og debatarrangementer med lokale politikere om fremtidens ældrepolitik. De folkevalgte ældreråd udspringer af dansk social politik og støttes af Socialministeriet, men er politisk uafhængige og har sluttet sig sammen i en medlemsbaseret landsorganisation, Danske Ældreråd

Open Government Awards

Alle deltagerlande i OGP har hver kunnet indstille ét initiativ til Open Government Awards. Fra dansk side blev Ældrerådene indstillet efter en åben nomineringsproces, hvor alle - både privatpersoner, interesseorganisationer, virksomheder og offentlige myndigheder - kunne nominere initiativer. Blandt de nominerede initiativer traf repræsentanter fra civilsamfundsorganisationerne Dansk Røde Kors og Transparency International Denmark det endelige valg.

I alt havde 33 OGP-lande indstillet et initiativ, og ud af disse har en international bedømmelseskomité bestående af repræsentanter fra både civilsamfundet og det offentlige udvalgt det danske initiativ som vinder af førsteprisen, mens Montenegro og Filippinerne vandt henholdsvis anden- og tredjeprisen for deres initiativer.

Læs også DANSKE ÆLDRERÅDS pressemeddelelse

Læs mere om Open Government Awards

Læs mere om Danmarks arbejde med open government