Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

1 måned efter: Sådan er det gået med overgangen til Digital Post

01-12-2014 Digitaliseringsstyrelsen

Lørdag den 1. november overgik Danmark til Digital Post. Digitaliseringsstyrelsen gør status over overgangen.

I dag har Digital Post været obligatorisk i præcis én måned. Danskerne har haft lidt tid til at vænne sig til tanken om, at de nu skal logge på nettet for at læse vigtige meddelelser fra det offentlige.

Stor indsats for at oplyse og fritage borgerne 

Op til 1. november har medarbejderne i kommunerne gjort en stor indsats for at hjælpe og fritage relevante borgere fra Digital Post, så de ikke modtager digitale breve, som de ikke er i stand til at læse. Udgående personale (hjemmeplejere, SoSu’er, støtte-kontakt-personer m.fl.) er fx taget ud på plejehjem, bosteder, væresteder osv. for at nå de borgere, der har haft svært ved selv at møde op på kommunens borgerservice eller ikke selv har magtet at ansøge om fritagelse. 

Frivillige organisationer for fx ældre og socialt udsatte har arbejdet med at oplyse om overgangen og om muligheden for fritagelse. Og danskerne selv har hjulpet hinanden. Fx har borgerne hjulpet deres ældre forældre med at blive fritaget ved hjælp af en fuldmagt, eller de har fået etableret læseadgang til deres forældres eller teenageres digitale post, så vigtige breve ikke bliver overset. 

Stadig behov for information

Selvom overgangen til Digital Post den 1. november nu er passeret, vil oplysningsindsatsen til borgerne fortsætte. I den kommende tid vil kommunerne bl.a. have fokus på at sikre, at oplysning om muligheden for fritagelse samt tildeling af læseadgang kommer ud til ikke mindst de ældre borgere og borgere med manglende danskkundskaber. Og de unge skal mindes om at anskaffe sig NemID og at læse deres digitale post. 

Den store fællesoffentlige kampagne, som orienterer om digital kommunikation med det offentlige, herunder Digital Post, fortsætter frem til 31. januar. Budskaber i kampagnen er nu, at borgerne skal huske at læse deres digitale post. Og at man kan få advisering om ny post tilsendt som e-mail eller sms. Samtidig skal kampagnen gøre borgerne opmærksomme på, at de på flere og flere områder nu skal betjene sig selv på nettet, når de har et ærinde med det offentlige. 

Så mange er fritaget fra Digital Post

Digital Post er for de 4,7 mio. danskere på 15 år og opefter. Det var forventningen, at op mod 20 pct. af målgruppen ville blive fritaget. Men kun godt 10 pct. af befolkningen er fritaget pr. 1. december. 

Natten til lørdag den 1. november havde 65,9 pct. af danskerne over 15 år selv tilmeldt sig Digital Post fra det offentlige. 10,1 pct. var blevet fritaget, mens 24,0 pct. automatisk blev tilmeldt Digital Post. 

Status pr. 1. november 2014

Graf Status 1. november Digital Post

Det er også efter 1. november stadig muligt at blive fritaget. I løbet af november er ca. 18.000 borgere blevet fritaget fra Digital Post. Omvendt kan man også, hvis man ønsker det, blive tilmeldt Digital Post, selvom man har været fritaget, fx hvis man i mellemtiden har anskaffet sig en computer og kan modtage Digital Post. Samtidig er flere borgere fx fyldt 15 år eller flyttet til Danmark og dermed blevet tilmeldt Digital Post.

Status pr. 1. december 2014

Graf Status 1. december Digital Post

Få besked, når der er ny Digital Post

Borgerne behøver ikke konstant at tjekke deres digitale post af frygt for at gå glip af vigtige breve med en tidsfrist, der skal overholdes. Man kan blot angive e-mailadresse og mobilnummer, når man er logget på Digital Post på borger.dk eller e-boks.dk. Så får man nemlig en besked på mail og som sms, når der ligger ny ulæst Digital Post. Det hjælper borgerne til at huske at læse deres digitale post. Rigtig mange borgere benytter sig allerede af denne service, og der informeres fortsat om muligheden. Målet er, at så mange som muligt angiver deres kontaktoplysninger, så de ikke overser vigtige breve og meddelelser fra offentlige, der er sendt som Digital Post.

Godt 3,5 mio. borgere har angivet en e-mailadresse, mens godt 2,5 mio. borgere har angivet et mobilnummer. 729.000 borgere har ikke angivet nogle kontaktoplysninger, og de får dermed ikke automatisk besked, når de har modtaget ny Digital Post fra det offentlige. Antallet af borgere, der ikke har angivet hverken e-mail adresse eller mobilnummer er faldet med 55.000 de seneste 14 dage.

Status på bekræftede e-mailadresser og mobilnumre

Graf bekræftede kontaktoplysninger Digital Post

Myndighederne sender mere og mere Digital Post

Myndighederne benytter i stigende grad Digital Post som en effektiv, hurtig og sikker kanal til kommunikation med borgerne. I november sendte myndighederne i alt 5,8 mio. breve som Digital Post.

Myndighederne har arbejdet hårdt på at gennemføre den forandringsproces, som er nødvendig for at omstille deres arbejdsgange til Digital Post, så de effektivt kan sende og modtage Digital Post fra borgere og virksomheder. Det er forventningen, at myndighederne i 2014 i alt sender op mod 40 mio. breve via Digital Post og langt flere i 2015. 

Samtidig sender myndighederne hver måned flere millioner sms’er til borgerne. Det er både sms-adviser om, at der er ny Digital Post i postkassen, og sms’er sendt som NemSMS, der skal minde borgerne om aftaler med det offentlige, fx indkaldelser til sygehus mv.

Månedlige Digital Post-forsendelser til borgere samt sms (mio.)

Graf Månedlige forsendelser Digital Post

(Tallet for SMS inkluderer både de SMS’er, der er sendt som påmindelser om ny Digital Post samt de SMS’er, der er sendt som påmindelser om aftaler med det offentlige, dvs. som NemSMS).

Vi følger udrulningen tæt 

Overordnet set er det Digitaliseringsstyrelsens vurdering, at Danmarks overgang til Digital Post er gået godt. Vi følger fortsat udrulningen for at sikre, at der bliver taget hånd om uforudsete uhensigtsmæssigheder og udfordringer, og at borgerne får hjælp, de har behov for.