Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Udviklingsvejledning til effektive, brugervenlige og tilgængelige selvbetjeningsløsninger

15-03-2013 Digitaliseringsstyrelsen

I april udkommer første version af ’Udviklingsvejledning for velfungerende selvbetjeningsløsninger´. Vejledningen indeholder 24 minimumskrav til brugervenlighed og tilgængelighed i offentlige selvbetjeningsløsninger.

Krav og anbefalinger som understøtter effektiv administration og udvikling af gode selvbetjeningsløsninger til danskerne

Formålet med udviklingsvejledningen er at sikre gode selvbetjeningsløsninger til danskerne – løsninger, der er nemme at bruge, og som understøtter en effektiv administration.

Vejledningen samler en række krav og anbefalinger til udviklingen af digital selvbetjening i det offentlige. De 24 krav stilles primært til selvbetjeningsløsningens 'frontend', det vil sige det borgeren møder på skærmen.

Alle selvbetjeningsløsninger, der gøres obligatoriske i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, skal leve op til alle krav i udviklingsvejledningen vedr. brugervenlighed og tilgængelighed.

Derudover anbefaler Styregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, at alle offentlige selvbetjeningsløsninger lever op til vejledningens krav og anbefalinger.

Vejledningens seks temaer

De 24 krav til brugervenlighed og tilgængelighed er fordelt på 6 temaer brugerbehov, forretningsbehov, sprog, design og flow, data og funktionalitet, samt tilgængelighed.

Hvert af vejledningens temaer er bygget op som følger:

 • Overordnet krav eller anbefaling
 • Hvorfor kravet, eller anbefalingen, er vigtigt 
 • Uddybning af kravet og under-krav, eller anbefalingen 
 • Anbefalinger 
 • Uddybning af anbefalinger 
 • Gode eksempler til inspiration 
 • Værktøjskasse med redskaber og metoder 
 • Tjekliste

Hvad kan vejledningen bruges til

Den primære målgruppe er myndigheder, men vejledningen vil også være relevant for leverandører af selvbetjeningsløsninger til det offentlige.

Vejledningen vil primært være webbaseret og kan anvendes som inspiration og hjælp i forbindelse med:

 • Input til udviklingsprocesser internt eller i samarbejde med leverandører. 
 • Inspiration og hjælp i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer til it-leverandører. 
 • Evaluering og test af eksisterende løsninger.

Første version på nettet i april

Vejledningen forventes offentliggjort i første version i slutningen af april måned.

Vejledningen vil løbende blive revideret, bl.a. på baggrund af erfaringer og input fra brugerne. Det er tanken, at myndigheder kan henvise til vejledningen, når de indgår aftaler med leverandører om udvikling eller revidering af løsninger.

Afsender af udviklingsvejledningen er Styregruppen for Digitaliseringsstrategien. Vejledningen er et af de 60 initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015.

Hvis du har spørgsmål til udviklingsvejledningen, kan du kontakte Morten Meyerhoff Nielsen, meyer@digst.dk eller 4078 7065, fra Digitaliseringsstyrelsen.