Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Sådan starter vi indsatsen med it-driftskontrakter

28-02-2013 Digitaliseringsstyrelsen

I 2013 vil Digitaliseringsstyrelsen fokusere på at følge op på en netop offentliggjort analyses gennemgang af 38 store statslige it-driftskontrakter og få et endnu bedre overblik over området.

Som myndighed mærker man først og fremmest indsatsen, hvis man har en af de 38 kontrakter, som der især var fokus på i analysen fra 2012.

Rådgivningssekretariatet for it-drift vil i foråret 2013 besøge alle myndigheder, som har ansvaret for de 38 største it-driftskontrakter i staten. Her vil vi eksempelvis drøfte: Er der i de nuværende kontrakter muligheder for at genforhandle prisen? Vedrører kontrakten et teknologiområde, hvor det er muligt at benchmarke priserne, eller skal man i stedet gå efter faste prisreduktioner i kontraktens løbetid? Er der indarbejdet gode håndtag til en professionel leverandørstyring? Og er der i det hele taget den rette risikodeling og incitamentsstruktur i kontrakten?

I efteråret 2013 forventes sekretariatet at tage kontakt til alle statslige myndigheder, som har it-driftskontrakter for at opdatere og konsolidere et løbende overblik over it-driftskontrakter af en vis størrelse i staten.

Sekretariatet har allerede indsamlet en række erfaringer, som det deler med myndighederne i forbindelse med rundturen. Erfaringerne opsamler vi systematisk og bringer videre i forskellige sammenhænge i vores arbejde. Og på lidt længere sigt er det tanken, at vi i sekretariatet finder frem til bedste praksis for en række emner og herefter mere systematisk kan give vejledning om de forskellige kontraktparadigmer, der findes på it-driftsområdet.

Tag endelig allerede nu kontakt til Rådgivningssekretariatet, hvis der er spørgsmål eller erfaringer, som I gerne vil dele. I finder vores kontaktoplysninger i boksen her på siden.

Læs mere om sekretariatet og dets arbejde.