Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Digitaliseringsstyrelsens resultatkontrakt på plads

25-02-2013 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsens resultatkontrakt for 2013 er nu underskrevet og det står dermed klart hvilke strategiske mål, der skal leveres i år, bl.a. øget digitalisering på velfærdsområderne og igangsættelse af arbejdet med en it-strategi for staten.

Staten, kommunerne og regionerne er i fuld gang med i fællesskab at skabe et mere digitalt offentligt Danmark, der effektiviserer og frigør ressourcer samt moderniserer servicen til borgere og virksomheder. Digitalisering er et stærkt og afprøvet redskab, men kræver også nytænkning, dialog og mod. Digitaliseringsstyrelsen står i spidsen for, at denne store omstilling lykkes.

Digitaliseringsstyrelsens resultatkontrakt for 2013 er nu underskrevet og det står dermed klart hvilke strategiske mål, der skal leveres i år. Sigtelinjen for resultatkontrakten er Digitaliseringsstyrelsens strategi frem mod 2015, som i væsentlig grad bygger på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Af resultatkontrakten for 2013 fremgår det, at Digitaliseringsstyrelsen blandt andet skal levere på følgende områder:

Fællesoffentlig digitalisering
I foråret 2013 vil der blive fremsat lovforslag om anden bølge digital selvbetjening, som indeholder 26 sagsområder, hvor det bliver obligatorisk at anvende en digital løsning pr. 1. december 2013. I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 vil skinnerne blive lagt for tredje bølge selvbetjening og i slutningen af året tager virksomhederne et stort digitaliseringsskridt, når de fremover vil modtage al post fra det offentlige i deres digitale postkasse.

Digitale løsninger på velfærdsområderne
I 2013 lancerer regeringen, kommunerne og regionerne en strategi for digital velfærd, som skal sikre en mere klar og forpligtende kurs og gøre det muligt at levere velfærdsydelserne smartere end i dag. Det forventes bl.a., at der indgås aftale om mindst tre konkrete digitale initiativer på velfærdsområderne med potentiale for national udbredelse og dokumenterede effektiviseringsgevinster.

It-politik og styring
I 2013 igangsættes arbejdet med at udarbejde en statslig it-strategi. Strategien skal sætte retningen for digitaliseringen i staten inden for emner som sourcing, arkitektur, sikkerhed samt genbrug af data og fælles komponenter. Digitaliseringsstyrelsen igangsætter endvidere en indsats, der har til formål at optimere statens outsourcede it-drift.

Fællesoffentlig infrastruktur
Ud over en ny statslig it-strategi vil der i 2013 blive arbejdet videre med grunddata, bl.a. via anskaffelse af en datafordeler, som er en forudsætning for effektiv distribution af data samt en analyse af mulighederne for en mere effektiv grundregistrering af personer.

Herudover er der som led i den generelle indsats for at styrke økonomistyringen i staten en række mål i resultatkontrakten om god økonomistyring.

Læs resultatkontrakt for 2013

Læs Digitaliseringsstyrelsens strategi "Effektiv digitalisering 2012-2015"

Læs den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015