Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Rapport om danskernes holdning til digital velfærd

30-09-2013 Digitaliseringsstyrelsen

Danmarks Statistik har på vegne af Digitaliseringsstyrelsen gennemført en undersøgelse af danskernes parathed i forhold til brug af digitale løsninger i kernevelfærden.

For mange danskere er digitale teknologier for længst blevet en del af hverdagen. De kommende år vil udsigten til flere ældre, flere mennesker med kroniske sygdomme og et begrænset økonomisk råderum øge behovet for, at den offentlige sektor finder nye, effektive måder at levere service på. Digitalisering og bedre brug af teknologiske redskaber giver muligheder for at udvikle og fremtidssikre kernevelfærden blandt andet i sundhedssektoren, på socialområdet og på skolerne.

I en rapport fra Danmarks Statistik om digital velfærd er der særligt fokus på digitale løsninger og velfærdsteknologier, der gør det muligt for den enkelte selv at løse basale hverdagsopgaver.

De tre hovedresultater i rapporten er:

  • Den rigtige vej at gå - Danskerne vurderer, at digital velfærd er den rigtige vej til at opnå en bedre offentlig service i fremtiden. 70 pct. af danskerne mener, at velfærdsteknologier og digitale løsninger vil give en lige så god eller bedre offentlig service i fremtiden.
  • Danskerne vil gerne bruge velfærdsteknologier - Danskerne er i stor stil parate til at anvende velfærdsteknologier og digitale løsninger inden for sundhed og pleje. 77 pct. af danskerne ønsker at anvende velfærdsteknologier til at kunne klare sig selv mere i hverdagen.
  • De ældre er positive - En overvægt af de ældre borgere ser positivt på – og har en høj parathed over for – velfærdteknologier. 73 pct. af de 65-74-årige ønsker at anvende digitale og teknologiske løsninger til at kunne klare sig selv i hverdagen, mens kun 11 pct. er afvisende over for tanken. Blandt de allerældste (de 75-89-årige) ønsker 63 pct. at bruge digitale og teknologiske løsninger til at kunne klare sig selv i dagligdagen.

Rapporten danner baggrund for det videre arbejde, der ligger i regi af strategi for digital velfærd.Læs mere om strategi for digital velfærd (linket er ikke længere tilgængeligt)