Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Prækvalifikation til EU udbud af den Fællesoffentlige Datafordeler

10-04-2013 Digitaliseringsstyrelsen

Der er prækvalificeret fem leverandører til EU udbuddet af den Fællesoffentlige Datafordeler

Regeringen og KL indgik i 2012 en ambitiøs aftale om grunddata, som skal forbedre og forbinde de offentlige registre med grunddata og give fri adgang til relevante grunddata til bl.a. den private sektor. I første omgang vedrører aftalen om grunddata: ejendomme, adresser, geografi, personer og virksomheder, som kan anvendes frit af alle relevante parter. Grunddataprogrammet indebærer større investeringer, bl.a. skal der, for at kunne stille grunddata frit og entydigt til rådighed, udvikles og idriftsættes en fællesoffentlig distributionsløsning (Datafordeleren).


I starten af april blev der prækvalificeret fem leverandører, og der forventes at blive indgået kontrakt med en af disse. Det forventes endvidere, at udbudsmaterialet udsendes medio juni 2013, og at der bliver frist for første foreløbige tilbud fra de prækvalificerede medio august 2013. Herefter gennemføres en konkurrencepræget dialog i et antal runder, hvorefter der træffes afgørelse. Udbudsformen konkurrencepræget dialog er valgt for at muliggøre afklaring af relevante spørgsmål. Kontrakten vil løbe i fire år fra underskriftsdatoen med mulighed for forlængelse af fire gange yderligere et år. Kontraktværdien for den samlede periode på otte år er anslået til at være 80 -120 millioner kroner.

De prækvalificerede ansøgere er:

  • CSC Danmark A/S 
  • KMD A/S
  • Netcompany IT and business consulting A/S
  • NNIT A/S
  • Systematic A/S

Læs mere om EU udbuddet af den Fællesoffentlige Datafordeler her (Udbuddet er ikke længere aktuelt)

Læs mere om grunddataprogrammet her