Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Politikerne skruer op for den digitale kommunikation med borgerne

27-06-2013 Digitaliseringsstyrelsen

Det er målet, at i 2015 skal 80 pct. af vores kommunikation med det offentlige ske digitalt. Vi er godt på vej, og rigtig meget af vores kontakt med det offentlige er allerede blevet digital, fx når vi skal flytte eller skrive vores barn op til vuggestue. Det er nu fastslået, hvilke nye områder der i 2013 bliver digitale. På det kommunale område er der tillige indgået aftale om, hvilke serviceområder der digitaliseres i 2014.

Folketinget vedtog den 4. juni 2013 samleloven for den såkaldte bølge 2 (lov nr. 622 af 12. juni 2013), der skal være med til at sikre, at der pr. 1. december 2013 indføres obligatorisk digital selvbetjening på 29 nye serviceområder. Fremover skal borgerne dermed blandt andet anvende digitale selvbetjeningsløsninger, hvis de skal vælge læge, ansøge om navngivning og navneændring, indgive erklæring om faderskab og anmelde cykeltyveri.  

Endnu flere løsninger på vej i 2014 og 2015

I 2014 vil endnu flere serviceområder blive obligatoriske at anvende på nettet. Regeringen og KL er, med den netop indgåede økonomiaftale, enige om, hvilke kommunale områder, som kommer til at indgå i bølge 3. Det drejer sig blandt andet om ansøgning om parkeringslicens og ansøgning om byggetilladelse mv.  

Også på det statslige område er drøftelserne om bølge 3 sat i gang. Hertil kommer en række områder under Udbetaling Danmark, hvor der også vil blive stillet krav om digital selvbetjening. Regeringen vil efter sommerferien tage stilling til, hvilke områder der skal arbejdes videre med.  

Det er forventningen, at der i alt kommer til at indgå mere end 30 områder i bølge 3, som træder i kraft 1. december 2014. Finansministeren vil til foråret 2014 atter fremsætte et lovforslag om obligatorisk digital selvbetjening for områder i bølge 3.  

Afslutningsvis skal Digitaliseringsstyrelsen have igangsat den fjerde og sidste bølge af statslige såvel som kommunale serviceområder, der overgår til obligatorisk digital selvbetjening pr. 1. december 2015. De indledende drøftelser med KL er allerede påbegyndt.

Følgende kommunale områder er omfattet af bølge 1 om obligatorisk digital selvbetjening pr. 1. december 2012:

 • Anmeldelse af flytning 
 • Ansøgning om optagelse til en plads i dagtilbud
 • Ansøgning om indskrivning i folkeskolen
 • Ansøgning om optagelse af børn i skolefritidsordning
 • Ansøgning om sundhedskort
 • Ansøgning om EU-sygesikringskort
 • Book en lejrplads
 • Anmeldelse af aktiviteter på naturstyrelsens arealer
 • Betaling af jagttegn, jagt- og riffelprøve
 • Ansøgning via optagelse.dk
 • Tilbagebetaling af SU-lån

Følgende kommunale og statslige områder er omfattet af bølge 2 om obligatorisk digital selvbetjening pr. 1. december 2013:

 • Anmeldelse af udrejse af Danmark
 • Anmodning om navne- og adressebeskyttelse
 • Anmodning om lån til betaling af ejendomsskat
 • Ansøgning om økonomisk fripladstilskud til plads i dagtilbud
 • Ansøgning om optagelse i fritidshjem
 • Ansøgning om økonomisk fripladstilskud til plads i fritidshjem
 • Ansøgning om økonomisk fripladstilskud til skolefritidsordning
 • Meddelelse om valg af læge
 • Ansøgning om begravelseshjælp
 • Anmeldelse af rotter
 • Anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding
 • Ansøgning om støtte til hjælpemidler
 • Ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne
 • Ansøgning om navngivning og navneændring
 • Erklæring om faderskab
 • Anmeldelse af cykeltyveri
 • Ansøgning om duplikatskørekort
 • Ansøgning om pas
 • Ansøgning om privat straffeattest
 • Ansøgning om kunststøtte fra Statens Kunstfond
 • Ansøgning om kunststøtte fra Statens Kunstråd
 • Indberetning af forskudsopgørelse
 • Anmodning om print af selvangivelser
 • Indberetning af udvidet selvangivelse
 • Indberetning af udenlandsk selvangivelse
 • Begrænset skattepligt
 • Ansøgning om genoptagelse
 • Indberetning af miljøklager
 • Kommunernes udlån og -udleje af lokaler til borgere

Følgende kommunale områder forventes omfattet af bølge 3 om obligatorisk digital selvbetjening pr. 1. december 2014:

 • Ansøgning om lån til beboerindskud
 • Anmodning om attestationer efter CPR-loven 
 • Oplysninger om personer tilmeldt i en bolig (logi-værts-erklæring)
 • Ansøgning om parkeringslicenser og betaling af parkeringsafgifter Veje og trafik, herunder opgravning, ledningsarbejder mv.
 • Ansøgning om byggetilladelse mv.
 • Anmeldelse af byggearbejde mv.
 • Affald og indsamlingsordninger fra husholdninger, virksomheder og institutioner
 • Ansøgning om udlån og -leje af lokaler efter folkeoplysningsloven
 • Indberetninger (på beskæftigelsesområdet) til Ankestyrelsen