Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Økonomiaftaler med store digitale aftryk

14-06-2013 Digitaliseringsstyrelsen

Regeringen, KL og Danske Regioner er med aftalerne om næste års økonomi i kommuner og regioner enige om at styrke den offentlige sektors indsats for øget digitalisering og digital velfærd. Aftalerne bidrager dermed til, at Danmark fortsat er i front, når det handler om effektivisering og fornyelse af den offentlige sektor.

Aftalen med kommunerne indebærer, at 10 nye kommunale områder overgår til obligatorisk digital selvbetjening i december 2014, hvilket samlet frigør 94 mio. kr. ved fuld indfasning. Med denne tredje bølge selvbetjening tager det offentlige dermed endnu et vigtigt skridt til, at 80 pct. af kommunikationen mellem borgerne og de offentlig myndigheder bliver digital i 2015.

Mobile løsninger og mere digital velfærd på vej

Med aftalerne med kommunerne og regionerne er der også enighed om at udvikle en mobil NemID, som kan anvendes på smartphones og tablets. Det betyder, at borgerne fremover også kan kommunikere med det offentlige, når de er på farten. Videreudviklingen sker i tæt samarbejde mellem de fællesoffentlige parter og bankerne, og løsningen ventes lanceret i andet kvartal 2014.

Regeringen, KL og Danske Regioner vil senest i efteråret 2013 indgå en aftale om Strategi for digital velfærd, der frem mod 2020 vil sætte en ambitiøs retning for det fællesoffentlige arbejde med udbredelse og anvendelse af digitale løsninger på de store velfærdsområder. Allerede nu har regeringen og KL aftalt at iværksætte en samlet indsats i forhold til modne velfærdsteknologiske løsninger på fire områder: hjælp til løft, brug af hjælpemidler, spiserobotter og vasketoiletter. Dette vil samlet frigøre nettogevinster for mindst 500 mio. kr. kommunerne ved fuld indfasning i 2017.

Fortsat fokus på omstilling af den offentlige sektor

Med økonomiaftalen for 2014 bliver Danske Regioner en del af aftalen om ’Gode grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering’. Det styrker indsatsen for effektiv anvendelse af de offentlige grunddata og understreger initiativets tværoffentlige karakter.

Aftalen med kommunerne indebærer, at analysen vedr. mere samarbejde om telefonisk hjælp til borgerne samt analysen vedr. effektiv, sagsbehandling og kontrol fortsættes. Ambitionen er at komme med anbefalinger til løsninger, der kan bidrage til en mere effektiv og moderne offentlig sektor. Samtidig er det aftalt, at der skal gennemføres en evaluering efter Udbetaling Danmarks etablering.

Digitaliseringsstyrelsen er i front for et mere digitalt Danmark og vil sammen med kommuner og regioner implementere økonomiaftalerne på de nævnte områder de kommende år. 

Aftale om kommunernes økonomi for 2014 
Aftale om regionernes økonomi for 2014