Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Ny OECD-undersøgelse af danskernes digitale færdigheder

08-10-2013 Digitaliseringsstyrelsen

OECD har i dag, 8. oktober 2013, offentliggjort resultaterne af en stor international undersøgelse af de 16-65-åriges læse-, regne- og it-færdigheder i 24 lande. Undersøgelsen viser blandt andet, at danskerne i høj grad bruger it i det daglige. Samtidig viser undersøgelsen, at nogle grupper har svært ved opgaveløsning med it.

Ifølge en ny undersøgelse fra OECD ligger Danmark på en femte plads, når man ser på andelen af befolkningerne, der opnår en god placering målt på evnen til problemløsning med it. Dog ligger Danmark lavere placeret end vores nordiske naboer.

Samtidig viser undersøgelsen også, at danskerne i høj grad anvender it i deres dagligdag. Eksempelvis angiver 71 pct. af danskerne, at de anvender e-mail hver dag, og 75 pct. handler online eller anvender netbank mindst en gang om måneden.

Undersøgelsen bekræfter, at der er en tendens til, at bl.a. ældre og borgere med begrænset uddannelse anvender it mindre og har mere begrænsede it-færdigheder end unge og folk med lang videregående uddannelse.

Direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Lars Frelle-Petersen, udtaler: "Det er en interessant og omfattende undersøgelse, der bl.a. bekræfter, at danskerne i høj grad bruger it i deres dagligdag, men som samtidig også viser, at det er vigtigt, at vi fastholder fokus på at hjælpe de borgere, der har svært ved it. Med undersøgelsen i hånden kan vi kvalificere og målrette den omfattende indsats, der både centralt og lokalt gøres for at højne befolkningens it-kompetencer".

Fakta

PIAAC står for "Programme for the International Assessment of Adult Competencies" og belyser i første runde læse-, regne- og it-færdighederne hos i alt ca. 157.000 borgere i 24 lande, hvoraf 19 lande indgår i landesammenligningen vedrørende it. Ca. 7.300 danskere har deltaget i undersøgelsen. SFI har stået for den danske del af undersøgelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har sammen med en række ministerier været medlem af den ministerielle følgegruppe, der har finansieret undersøgelsen.

For mere information