Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Nemmere at kommunikere digitalt med danske myndigheder fra udlandet

23-04-2013 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringen af det offentlige Danmark skal nu også gøre det nemmere at være i kontakt med offentlige myndigheder, når man bor i udlandet, og det skal være nemmere at kommunikere digitalt for de udlændinge, som kommer til Danmark.

Fra 2015 skal de fleste danskere kommunikere digitalt med de offentlige myndigheder. På en lang række selvbetjeningsområder stilles der allerede i dag krav om at indsende ansøgninger og anmeldelser digitalt, og fra 1. november 2014 bliver det også obligatorisk at modtage post som digital post.

Indtil videre har det ikke været et krav, at borgere med dansk cpr-nummer, der bor i udlandet og borgere, der kommer til Danmark skulle kommunikere digitalt. Men en ikke uvæsentlig del af den offentlige kommunikation foregår til borgere med dansk cpr-nummer, der bor i udlandet, og Digitaliseringsstyrelsen ønsker derfor at gøre det nemmere at være digital, når man bor i udlandet, og når man kommer til Danmark.

Få post digitalt i Spanien

Det kan eksempelvis være borgere, der modtager dansk pension i Spanien og derfor skal have tilsendt pensionsbeskeder mv. Det kan også være borgere, der helt eller delvist arbejder i udlandet og derfor har et kommunikationsbehov med SKAT. Kommunikationen mellem borgere i udlandet og danske myndigheder vil blive nemmere og mere fleksibel for den enkelte, hvis den kan foregå digitalt.

På samme måde skal det være lettere for udlændinge, når de kommer til Danmark. Her vil det også være en fordel, hvis de danske myndigheder kan kommunikere digitalt med de udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde eller studere.

Arbejdsgruppe og analyser på vej

Styregruppen for Digitaliseringsstrategien har nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvordan det fremover kan gøres obligatorisk at bruge digital post, digital selvbetjening og NemKonto for borgere i udlandet og for udlændinge, der kommer til Danmark.

Arbejdsgruppen har afleveret en foranalyse til styregruppen i marts måned og skal nu i gang med en række delanalyser, der bl.a. omfatter, hvordan det kan blive lettere for borgere i udlandet uden dansk pas men med dansk cpr-nummer at kommunikere digitalt med danske myndigheder.

Herudover skal arbejdsgruppen se på, om det kan gøres nemmere for udlændinge, der kommer til Danmark at få et NemID og dermed få adgang til at kommunikere digitalt med de danske myndigheder.

Indførelse af obligatorisk brug af digital kommunikation for borgere i udlandet og udlændinge i Danmark, der har kontakt med dansk myndigheder, vil ske efter devisen om, at de der kan også skal kommunikere digitalt. Ligesom det er tilfældet for borgere, der bor i Danmark. Samtidigt er der støtte og hjælp til de borgere, der har særlige behov og derfor ikke kan kommunikere digitalt.

Arbejdsgruppens undersøgelser forventes afsluttet i efteråret 2013, og herefter skal der træffes beslutning om, hvordan og hvornår et eventuelt krav skal træde i kraft.

Kontaktperson: Camilla Springborg cas@digst.dk / 3392 8118