Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

NemID i ny og mere mobil udgave på vej

23-01-2013 Digitaliseringsstyrelsen

Både borgere og myndigheder har efterspurgt, at NemID kan bruges fra de mobile platforme, og nu er der udsigt til en god og sikker løsning på udfordringerne. Java bliver til JavaScript, og så kan pc’en skiftes ud med smartphone eller tablet.

Rigtig mange vil gerne kunne bruge NemID fra deres smartphone eller tablet, og Digitaliseringsstyrelsen arbejder på at gøre det muligt, så en af de væsentlige sten på vejen ift. et mere digitalt offentligt Danmark kan blive fjernet. 

Afhængigheden til Java

I dag er det nødvendigt at have Java installeret på computeren for at kunne bruge NemID. Java understøttes dog ikke på de mest udbredte mobile platforme, og NemID kan derfor ikke anvendes til at logge på her. Det har medført en del kritik fra de brugere, som i stigende grad skifter pc’en ud med fx en smartphone.

Det er et mål i Digitaliseringsstrategien 2011-15, at NemID og NemLog-in skal udvikles til mobile løsninger, og derfor udarbejdede Digitaliseringsstyrelsen i foråret 2012 en analyse af, hvordan NemID bedst kan overføres til mobile platforme.

Analysen viste desværre, at det ikke var muligt at overføre NemID som en separat log-in-løsning til mobile platforme med et sikkerhedsniveau svarende til den nuværende NemID-løsning på pc, og der var brug for at kigge i andre retninger efter en løsning.

Fra Java til JavaScript

Sideløbende med udfordringerne med at få NemID overført til mobile platforme, er Java-platformen generelt blevet udfordret. Flere gængse browsere til pc understøtter kun delvist eller slet ikke Java-teknologien. Den eksisterende NemID-løsning er derfor også udfordret fra denne kant.

I efteråret 2012 har Nets DanID afsluttet en undersøgelse af nye teknologiske muligheder, som måske kan frigøre NemID fra Java-teknologien. En frigørelse fra Java-teknologien vil betyde, at NemID også vil kunne anvendes på mobile platforme med samme sikkerhedsniveau som i dag.

Der er nu igangsat et forprojekt, der skal afdække de forretningsmæssige og sikkerhedsmæssige udeståender samt kvalificere og specificere et efterfølgende projekt om at udvikle NemID-klienten i JavaScript. Forprojektet forventes afsluttet i april, hvorefter de fællesoffentlige parter kan træffe beslutning om at sætte selve udviklingsprojektet i gang.

Ambitionen er at kunne tage den nye klient i brug i andet kvartal af 2014. Herefter vil alle borgere, uanset platform, kunne logge på både banken og borger.dk – ikke bare hjemme fra sofaen, men også fra bussen eller tilskuerpladserne til sønnikes fodboldtræning.