Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Kampagne på vej: Ny bølge digital selvbetjening

28-05-2013 Digitaliseringsstyrelsen

Kravet om digital kommunikation med det offentlige spidser til. En fællesoffentlig kampagne sætter derfor igen i år fokus på, hvordan borgerne i stigende grad skal kommunikere digitalt med det offentlige.

En fællesoffentlig kampagne om digital kommunikation bliver skudt i gang mandag den 25. november 2013 (uge 48) og løber frem til og med 31. januar 2014.

Formålet med kampagnen er dels at informere borgerne om de nye krav til digital selvbetjening og dels at informere borgerne om Digital Post.

Kampagnen vil benytte pressen, netværk og massemedier til at formidle budskabet – og alle myndigheder vil få stillet materiale til rådighed, så de kan hjælpe til med at formidle budskabet til flest mulige borgere.

Der findes information om kampagnens tidsplan og koncept på myndighedssiden på borger.dk. Her vil myndigheder løbende blive informeret om kampagnen.

Ny lov om obligatorisk selvbetjening

Netop i disse dage tredjebehandles loven om obligatorisk selvbetjening i Folketinget.

Med loven bliver op imod 30 nye løsninger omfattet kravet om digital kontakt med det offentlige. Det betyder, at de borgere, der kan, skal anvende nettet, når de fx skal anmelde cykeltyveri, vælge læge eller søge om støtte til hjælpemidler.

Særligt fokus på Digital Post

Digital Post bliver obligatorisk 1. november 2014 og for at sikre den bedst mulige overgang for borgerne og flest mulige tilmeldinger inden skæringsdatoen, bliver Digital Post en vigtig del af kampagnen i 2013.

En fælles indsats

Digitaliseringsstyrelsen er tovholder og ansvarlig for kampagnen og står for den overordnede kommunikation og for at producere materialer. Men en vellykket overgang til den digitale kommunikation, kræver et aktivt netværk, og at alle myndigheder bidrager til at sprede budskabet. Derfor spiller alle myndigheder og særligt borgerservicecentre og biblioteker en central rolle i kommunikationen til borgerne.

Hjælp at få

En del af kampagnens budskab vil være, at der er hjælp at hente for særlige målgrupper, som fx it-nybegyndere. De kan blandt andet få hjælp på lær-mere-om it's hjemmeside.

Her ligger fx kontaktinformation på de organisationer (biblioteker, ældreorganisationer, oplysningsforbund m.fl.), der tilbyder it-kurser til særlige målgrupper. Desuden ligger der instruktionsvideoer og anden hjælp og støtte: Læs mere på lærmereomit.dk