Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Kampagne leverer flotte resultater

29-04-2013 Digitaliseringsstyrelsen

Evalueringen af den fællesoffentlige kampagne om digitalisering 2012 viser, at borgerne efterhånden har fået et godt kendskab til kravet om digital kommunikation med det offentlige.

Kampagnen blev afviklet fra midten af november 2012 til og med januar 2013. Formålet var at udbrede budskabet om, at det offentlige bliver mere digitalt, samt at orientere om hvilke selvbetjeningsløsninger, der overgik til digital selvbetjening pr. 1. december 2012.

Flotte resultater inden for begrænset budget

Det er Megafon, der står bag evalueringen, som blandt andet er baseret på en repræsentativ før- og eftermåling. Overordnet set konkluderer Megafon, at kampagnen har leveret flotte resultater inden for et relativt begrænset budget.

Evalueringens hovedpointer: 

  • Hver femte borger har bemærket kampagnen, hvilket er det dobbelte i forhold til de forventninger, der var opstillet med baggrund i kampagnens budget og kampagneperioden, hvor målet var hver tiende. Samtidig karakteriseres kampagnen af de adspurgte som værende informativ, vedkommende, let at forstå og overskuelig, og halvdelen af de adspurgte opfatter budskabet ”det offentlige bliver mere digitalt” som det væsentligste. 
  • Antallet af respondenter, der har konkret viden om overgangen til digital kommunikation er steget fra 32 pct. til 40 pct. Kampagnen har dog haft en stor effekt på de respondenter, der har set kampagnen. Blandt denne gruppe ved hele 79 pct., at det fra 1. december 2012 blev obligatorisk at betjene sig selv på internettet i forhold til en række offentlige services. 
  • Selvom befolkningen efterhånden har fået et godt kendskab til borger.dk, formåede kampagnen alligevel at skabe en stigning på 3 procentpoint, hvilket er et godt resultat set i lyset af det i forvejen høje kendskab. I evalueringen svarede hele 93 pct., at de kender eller har hørt om borger.dk
  • Budskaberne om hvilke konkrete services, der overgår til digital selvbetjening, er vanskeligere for borgerne at afkode. I takt med at antallet af obligatoriske løsninger stiger, er det dog vigtigere at borgerne ved, at de altid skal tænke digitalt, end at de ved præcis hvilke løsninger, der findes. 
  • Presseindsatsen har sikret en god og relevant dækning både lokalt og nationalt, og der er i kampagneperioden genereret samlet set 320 presseklip. Annonceringen har ligeledes sikret en relevant fordeling af printmedier, onlinemedier og AdWords og en bred eksponering i befolkningen.

Download "Evaluering af "Den fællesoffentlige kampagne" 2012-2013" (pdf)

Fremadrettet indsats

Der udestår stadig et vigtigt kommunikationsarbejde i forhold til at sikre, at det resterende flertal af befolkningen bliver bevidste om overgangen til digital kommunikation. Erfaringerne fra den fællesoffentlige kampagne om digitalisering 2012 tages med videre til den kommende kampagneindsats i 2013. Her vil der fortsat være fokus på at informere borgerne om, at det offentlige bliver mere digitalt, og at kontakten med det offentlige altid påbegyndes på borger.dk. Planen er i lighed med i 2012 at udarbejde materialer, som myndighederne kan anvende i deres kommunikation med borgerne, herunder materialer om digital post.