Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Invitation til dialogmøde om regeringens kommende handlingsplan for handicapområdet

03-01-2013 Digitaliseringsstyrelsen

Invitation til dialogmøde om regeringens kommende handlingsplan for handicapområdet. Temaet for dette møde er innovative løsninger og ny teknologi.

Regeringen har igangsat arbejdet med en ny tværsektoriel handlingsplan for handicapområdet, som skal sætte rammer og retning for udviklingen på handicapområdet og for implementeringen af FN’s Handicapkonvention. Innovative løsninger og ny teknologi er et centralt tema for arbejdet med handlingsplanen.

Digitaliseringsstyrelsen vil i den forbindelse i samarbejde med Social- og Integrationsministeriet gerne invitere til et dialogmøde med relevante parter, torsdag den 31. januar 2013 kl. 13-15.30. Dialogmødet vil blive afholdt i mødecentret i stuen i Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1017 København K.

På dialogmødet vil der være korte faglige oplæg om arbejdet med handlingsplanen, og om hvordan innovative løsninger og ny teknologi kan medvirke til at understøtte langsigtede handicappolitiske målsætninger om øget selvbestemmelse, inklusion og tilgængelighed.

Formålet med mødet er at få en åben dialog med de relevante parter på området om perspektiverne ved at arbejde med innovative løsninger og ny teknologi på handicapområdet. Derfor inviteres alle, der har interesse, til at deltage i mødet og evt. byde ind med oplæg af 3-5 minutters varighed om emnet.

Til brug for endeligt program for dialogmødet bedes I senest den 17. januar 2013 melde ind, hvis I ønsker at deltage i dialogmødet. I bedes endvidere melde ind, hvorvidt I ønsker at holde oplæg på mødet, samt kort angive emnet for indlægget.

Pladserne vil som udgangspunkt blive fordelt efter først-til-mølle-princippet, men Digitaliseringsstyrelsen forbeholder sig retten til at sortere i tilmeldingerne for at sikre så bred en repræsentation af relevante parter som muligt. Det kan ligeledes ikke garanteres, at alle interesserede parter får mulighed for at holde oplæg. Alle vil dog have mulighed for at deltage i debatten.

Svar sendes til Benjamin Haslund-Krog på behak@digst.dk