Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Høring over lovforslag om digital selvbetjening

03-01-2013 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen har sendt Forslag til lov om obligatorisk digital selvbetjening for borgere i høring med høringsfrist den 17. januar 2013 klokken 12

Forslaget bidrager til udmøntningen af målsætningen om, at al kommunikation mellem på den ene side det offentlige og på den anden siden borgere skal ske digitalt i 2015. Lovforslaget indfører obligatorisk digital selvbetjening for borgere i den såkaldte anden bølge af serviceområder.

Du kan læse både lovforslag og høringsbrev på Høringsportalen.

Lovforslaget medfører, at der på en række nye områder indføres krav om, at de borgere, der kan, skal anvende de digitale selvbetjeningsløsninger, når borgeren vil anmelde udrejse, anmode om navne- og adressebeskyttelse, ansøge om lån til ejendomsskat, ansøge om økonomisk fripladstilskud, ansøge om optagelse i fritidshjem, skifte læge, ansøge om begravelseshjælp, anmelde forekomst af rotter, anmode om foretagelse af begravelse eller ligbrænding, ansøge om støtte til hjælpemidler, ansøge om prøvelse af ægteskabsbetingelserne, ansøge om navngivning og navneændring, erklære faderskab, anmelde cykeltyveri, ansøge om kørekort, pas og privat straffeattest samt ansøge om kunststøtte.
 
Der vil blive taget højde for borgere med særlige behov, såsom særlige handikap, manglende digitale kompetencer og sprogvanskeligheder mv., der gør, at borgeren ikke kan anvende de digitale løsninger. Disse borgere vil også i fremtiden kunne blive betjent enten gennem hjælp og vejledning eller ved muligheden for at ansøge mv. på en anden måde end digitalt.