Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Gør klar til ny NemLog-in, Digital Post og Fjernprint

26-06-2013 Digital Post nyhed

Skinnerne skal på plads, så myndigheder, virksomheder og borgere kan kommunikere digitalt på en nem og sikker måde.

I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der et stort fokus på at få den digitale infrastruktur gjort klar til digital kommunikation med borgerne og virksomhederne. Som led i dette sker der bl.a. betydelige ændringer i den fællesoffentlige it-infrastruktur og kravene til brugen af den, når det ny NemLog-in går i drift ultimo august 2013, samt når det den 1. november 2013 bliver obligatorisk for virksomheder at kunne modtage Digital Post. Begge dele er centrale leverancer i digitaliseringsstrategien, og kommer til få stor betydning for både borgere, virksomheder og myndigheder.

Nye features er på vej på NemLog-in

Ved årsskiftet gik det ny NemLog-in i drift, så borgere og virksomheder med ét log-in (NemID) har adgang til alle offentlige myndigheders webløsninger, blandt andet Digital Post. Som en del af den resterende leverance på NemLog-in etableres der mulighed for, at alle myndigheder kan tilslutte deres selvbetjeningsløsninger til en fællesoffentlig fuldmagtsløsning, som kan gøre det muligt at handle på vegne af en anden borger, fx sine forældre eller et barn. Der etableres en signeringskomponent, der giver mulighed for indgåelse af bindende juridiske aftaler, hvor politiets ”Min digitale straffesag”, bliver den første løsning. Der lanceres også en fællesoffentlig bruger-rettighedsfunktionalitet rettet mod virksomheder, som den der i dag findes på virk.dk, men nu bliver tilgængelig for alle offentlige myndigheders løsninger.

Læs mere om NemLog-in her, og særligt om digitale fuldmagter .

Digital Post til borgere og virksomheder

Digital Post bliver obligatorisk for alle virksomheder den 1. november 2013, og for borgere et år senere. Det betyder, at alle danske virksomheder de kommende måneder skal have en digital postkasse og en NemID medarbejdersignatur. Det betyder omvendt også, at der er store krav til de offentlige myndigheder, om at sende deres post digitalt. Der er derfor et meget stort fokus på hjælp og vejledning via diverse informations- og markedsføringsinitiativer, og der bliver løbende fulgt op på myndighedernes indsats for at sende deres post digitalt.

Læs mere om, hvordan du som myndighed eller virksomhed kan forberede dig til overgangen til Digital Post.

Fjernprint er i luften

Digitaliseringsstyrelsen har etableret en fællesoffentlig fjernprint-løsning, som gik i drift i maj 2013. Løsningen gør det nemt for myndigheder at sende Digital Post til borgere og virksomheders digitale postkasse, uden at den enkelte medarbejder skal forholde sig til, om modtageren er tilmeldt Digital Post eller skal have posten sendt på papir. Løsningen udbydes som rammeaftale og myndighederne kan derfor tilslutte sig uden forudgående udbud.

Læs mere om fjernprint og hvordan du som myndighed kan implementere løsningen.

Det næste halve år får stor betydning for både virksomheder og myndigheder, og der er derfor god grund til at være opmærksom på centrale milepæle i indsatsen. For at sikre overblik i udviklingen af nye løsninger og andre centrale begivenheder kan du følge med i vores nye leverancekalender.