Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Digitale synsindkaldelser betyder nye vaner for 1,7 mio. danskere

18-09-2013 Digitaliseringsstyrelsen

1,7 mio. danske bilejere er vant til at modtage deres indkaldelser til periodisk syn med brevpost. Men fremover skal de kigge i deres digitale postkasse i stedet. En ny kampagne skal sikre, at skiftet til digitale synsindkaldelser ikke betyder klippede nummerplader hos bilisterne.

Ejere af ældre biler kender alt for godt til det lille brev i postkassen, der fortæller, at det igen er tid til periodisk syn. I Danmark skal almindelige personbiler under 3.500 kg normalt synes hvert andet år fra køretøjets fjerde år. Det er Trafikstyrelsen, der sender påmindelsen ud om det lovpligtige syn, hvor køretøjet gennemgås og kontrolleres for fejl, som kan have betydning for færdselssikkerheden og miljøet.

Fra september i år vil brevene med synsindkaldelser være ledsaget af et indstik, der opfordrer brugerne til at tilmelde sig Digital Post enten på e-boks.dk eller borger.dk, sådan at de fremover modtager deres synsindkaldelser digitalt i stedet for med brevpost. Med to år mellem hvert syn er den aktuelle synsindkaldelse i papirform nemlig sandsynligvis den sidste af slagsen, bilejerne modtager.

Den nye Lov om Offentlig Digital Post træder i kraft den 1. november 2014. Loven betyder, at alle danskere over 15 år skal have en personlig digital postkasse, og det meste af posten fra det offentlige bliver derefter leveret elektronisk. Det gælder også indkaldelser til bilsyn. Lone Berglykke, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen, ser frem til at lede bilejerne hen mod nye digitale vaner: ”At tjekke den digitale postkasse skal gerne blive en daglig vane, på samme måde som man i dag tjekker brevpost i den fysiske postkasse,” fortæller hun.

Ekstra påmindelser skal hjælpe
Som leverandør af løsningen bag den digitale postkasse vil e-Boks gerne hjælpe danskerne med overgangen ved at sætte fokus på skiftet til digital post: ”Vi vil i forbindelse med de digitale synsindkaldelser teste, om ekstra e-mailpåmindelser kan gøre det lettere for borgerne at se, når der er ny post. Forsøget går ud på, at der sendes en ekstra e-mailpåmindelse, hvis brugeren ikke har åbnet synsindkaldelsen inden 28 dage,” forklarer Susanne Søndahl Wolff, kommunikationschef hos e-Boks.

Indtil videre har mellem 25-30 % af Danmarks 2,2 mio. bilejere valgt at modtage deres synsindkaldelser digitalt. Det viser tal fra Trafikstyrelsen. Det betyder, at der stadig er omkring 1,7 mio. danskere, der skal vænne sig til nye digitale indkaldelser. Hos FDM ser man derfor positivt på, at informationskampagnen for digitale synsindkaldelser sætter fokus på dette:

”Der forestår et massiv oplysningsarbejde for myndighederne i forbindelse med, at man vælger at gøre brug af digitale indkaldelser til bilsyn, da de fleste bilejere er vant til at få indkaldelsen med brev. Derfor er det også positivt, at man i overgangsfasen stadig sender en påmindelse både elektronisk og med brev, før bilejeren får en bøde. Det gør, at bilejerne kan få synet bilen uden ekstra omkostninger, også selv om de skulle overse den digitale indkaldelse i første omgang”, siger Per Alkestrup, afdelingschef i FDMs tekniske og juridiske rådgivning.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Geske Fischer-Hansen, kommunikationsrådgiver, Digitaliseringsstyrelsen
e-mail: gfh@digst.dk, mobil: 4090 6073

Susanne Søndahl Wolff, Nordic Communications & Marketing Director, e-Boks A/S
e-mail: ssw@e-boks.dk, mobil: 23821314

FAKTA - Danmark bliver digitalt
Overgangen til digital post er en del af en generel digitaliseringsproces, som gennemføres i det offentlige Danmark. Regeringen har vedtaget en målsætning om, at 80 % af al skriftlig kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal ske digitalt inden udgangen af 2015. Det betyder bl.a., at alle borgere, der bor i Danmark, har et cpr-nummer og er 15 år eller derover, senest pr. 1. november 2014 skal modtage posten digitalt. Få mere info på www.borger.dk/digitalpost.

En digital postkasse er gratis, men man skal selv oprette den på www.e-boks.dk eller www.borger.dk
Breve fra det offentlige sendt til den digitale postkasse vil have samme retsvirkning som breve, dokumenter mv., der sendes som papirpost.

Sådan forløber den digitale indkaldelse til periodisk syn

  • Brugeren modtager synsindkaldelsen i den digitale postkasse, som kan tjekkes på www.e-boks.dk eller www.borger.dk, når det er tid til periodisk syn. Hvis brugeren ikke har åbnet synsindkaldelsen inden 28 dage, sendes en ekstra e-mailpåmindelse.
  • Hvis synsfristen overskrides med 5 uger, udsendes der en påmindelse med brevpost.
  • Efter 9 uger udsendes et bødeforlæg på 2.000 kr. med brevpost.
  • Efter 13 uger udsendes endnu et bødeforlæg med brevpost, og politiet får besked om at klippe nummerpladerne.