Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Datafordelerprojektets udbudsdokumenter offentliggøres

18-06-2013 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen offentliggør nu udbudsdokumenterne til udbuddet af den fællesoffentlige Datafordeler.

Datafordelerprojektet er en vigtig del af, at regeringen, KL og Danske Regioner har en ambitiøs aftale om grunddata, som skal forbedre og forbinde de offentlige registre med grunddata og give nem og fri adgang til relevante grunddata bl.a. til brug for den private sektor. I første omgang skal Datafordeleren tilbyde informationer om ejendomme, adresser, veje, geografi, personer og virksomheder, som kan anvendes frit af alle relevante parter, der har brug for og ret til oplysningerne. Datafordelerprojektet er en del af grunddataprogrammet.

Datafordeleren kort:

  • Datafordeleren har ikke dataansvar. Dataansvaret ligger fortsat hos de myndigheder, der registrerer oplysningerne.
  • Alle relevante offentlige og private brugere har en enkel adgang til at se og modtage grunddata. Det får de via Datafordeleren.
  • Sikkerhed i datahåndteringen spiller en stor rolle og er en central del af Datafordeleren.
  • Grunddata skal som udgangspunkt stilles gratis til rådighed, uden omkostninger for offentlige og private brugere, der i medfør af lovgivning, betalingsaftaler eller frikøbsaftaler har ret til at anvende distribuerede data.

Der er frist for første foreløbige tilbud medio august 2013 for de prækvalificerede leverandører. Herefter gennemføres en konkurrencepræget dialog. Udbudsformen konkurrencepræget dialog er valgt for at få at finde den bedst mulige løsning på en yderst kompleks opgave. Kontrakten for Datafordeleren vil løbe i fire år fra underskriftsdatoen med mulighed for forlængelse af fire gange yderligere et år. Kontraktværdien for den samlede periode på otte år er anslået til at være 80 -120 millioner kroner.

Læs udbudsdokumenterne (Udbuddet er ikke længere aktuelt)

Læs mere om grunddataprogrammet