Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Danskernes vilje til digital selvbetjening slår nye rekorder

14-04-2013 Digitaliseringsstyrelsen

Hvert år i marts frigiver SKAT årsopgørelsen. Årsopgørelsen er interessant for de fleste voksne danskere: ”Skal jeg have penge tilbage i skat, eller skal jeg betale?” Derfor er årsopgørelsen et godt instrument til at måle danskernes it-parathed og vilje til digital selvbetjening.

Viljen til digital selvbetjening er i høj grad til stede og stadigt stigende. Sidste år blev der sat rekord, da 3,1 millioner danskere tjekkede deres årsopgørelse på SKATs hjemmeside på en måned. I år er dette tal endnu højere: Hele 3,3 millioner danskere har tjekket deres årsopgørelse for 2012 i løbet af marts.

”Det her er endnu en god nyhed i forhold til vores målsætning om, at 80 pct. af den skriftlige kommunikation mellem borgerne og det offentlige skal være digital i 2015. Der er rigtig mange borgere, der både kan og vil bruge internettet til deres ærinder med det offentlige, og det er jo helt afgørende for, at vi lykkes med at skabe en mere effektiv og tidssvarende offentlige sektor,” udtaler Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen.

NemID og NemLog-in vokser
Ca. 74 pct. af besøgene hos SKAT i forbindelse med årsopgørelsen sker med log-in med NemID. Resten foregår med SKATs TastSelv-kode. Sidste år var fordelingen 68 pct. log-in NemID og 32 pct. med TastSelv-kode. Der er dermed sket en stigning i anvendelsen af nøglekortet, som mere end 3,7 millioner danskere i dag har liggende i pungen.

Log-in med NemID sker via NemLog-in for de fleste offentlige løsninger, herunder SKAT, og årsopgørelsen blev derfor også en rekord for det nye NemLog-in, der allerede i den første weekend havde talt over 2 millioner log-in.

”Den fællesoffentlige infrastruktur er afgørende for succes og vokser hvert år. De offentlige myndigheder bliver bedre til at anvende infrastrukturen, vi udbygger med ny funktionalitet, og der sker hele tiden en stigning i anvendelsen. Når SKAT åbner for årsopgørelsen, er der et stort beredskab, og igen i år er vi meget tilfredse med både NemID og NemLog-in, som klarede presset flot.” siger Lars Frelle-Petersen. 

Stadig hjælp at hente
Selv om årsopgørelsen har været en stor digital succes, har Digitaliseringsstyrelsen fortsat stort fokus på de borgere, der af den ene eller den anden grund endnu ikke er med på den digitale bølge.

”Der er en række borgere, der af forskellige årsager ikke benytter de digitale muligheder. Nogle har det svært med de digitale løsninger, men vil rigtig gerne. For dem har vi sammen med blandt andre kommunerne, bibliotekerne og ældreorganisationerne en omfattende hjælpeindsats. Og så er der en gruppe af borgere, for hvem det er meget svært eller umuligt at kommunikere digitalt med det offentlige. Dem skal vi tage imod og hjælpe på anden vis – over telefonen eller i borgerservicecentrene”, siger Lars Frelle-Petersen.

Hjælpeindsatsen omfatter ud over hjælp og vejledning ved personligt fremmøde og hjælp over telefonen også initiativer rettet mod særlige målgrupper og et omfattende arbejde med at gøre de obligatoriske løsninger mere brugervenlige.