Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Danske Regioner indtræder i grunddataprogrammet

07-06-2013 Digitaliseringsstyrelsen

Med økonomiaftalen for regionernes økonomi i 2014 er Danske Regioner blevet en del af aftalen om ”Gode grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering”. Det styrker indsatsen om effektiv anvendelse af de offentlige grunddata og understreger initiativets tværoffentlige karakter.

Formålet med grunddataprogrammet er at sikre en effektiv anvendelse af offentlige grunddata gennem forbedret kvalitet, fri adgang og fælles distribution af data. Bedre anvendelse af de offentlige myndigheders data er en vej til betydelige effektiviseringer i det offentlige og til serviceforbedringer for borgere og virksomheder.

En kilde til vækst og effektivisering
Ved at rydde op i og forbedre offentlige registre med centrale grunddata og samtidig gøre disse data frit tilgængelige for alle myndigheder, virksomheder og borgere kan færre dobbeltregistreringer, mindre paralleldrift af registre og færre udgifter til administration give effektiviseringsgevinster for ca. en kvart milliard kroner årligt i det offentlige.

Virksomheder og borgere slipper samtidig for at give det offentlige de samme oplysninger flere gange. Endvidere kan fri adgang til de offentlige grunddata af høj kvalitet give besparelser og nye og bedre muligheder for vækst og innovation i det private erhvervsliv på op mod en halv milliard årligt.

De næste skridt i grunddataprogrammet
Med økonomiaftalen for 2014 bliver Danske Regioner en del af et program, der allerede på nuværende tidspunkt har leveret gode resultater. I januar 2013 blev geodata og virksomhedsdata sat fri, og i 2015 følger ejendoms- og adressedata fra den offentlige informationsserver OIS. De næste skridt i implementeringen af grunddataprogrammet er derfor at kvalitetsforbedre de frie data og gøre det muligt at sammenstille dem på tværs. Derudover skal der etableres en effektiv og sikker distributionsløsning (den fællesoffentlige Datafordeler), som kan formidle de mange data til gavn for såvel den offentlige som den private sektor.

Læs mere om grunddataprogrammet her