Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Borgernes brug af offentlige digitale løsninger stiger

12-04-2013 Digitaliseringsstyrelsen

Borgerne har taget godt imod de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Nye tal viser, at der på en række områder i 2012 blev foretaget næsten 50 procent flere digitale transaktioner end i 2011. De bedste kommuner har allerede realiseret målsætningen om 80 procent digital selvbetjening på flere områder.

Udviklingen i anvendelsen af offentlige selvbetjeningsløsninger viser, at den samlede andel digitale transaktioner på fem udvalgte områder fra 2011 til 2012 er steget fra 33 procent til 49 procent. Det svarer til en stigning på næsten 50 procent. For eksempel blev 64 procent af flytteanmeldelserne til folkeregisteret i efteråret 2012 foretaget digitalt. Til sammenligning var det tilsvarende tal i efteråret 2011 blot 39 procent.

Den 1. december 2012 blev det obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitalt, blandt andet når man skal flytte eller bestille nyt sundhedskort. Man kan derfor forvente, at udviklingen accelereres yderligere i den kommende tid.

De bedste kommuner allerede i mål

På de kommunale områder er der indsamlet data, der viser, hvordan de fem bedste kommuner klarer sig i forhold til gennemsnittet. Her kan man blandt andet se, at 92 procent af flytningerne i Hjørring blev anmeldt digitalt, at 96 procent af Favrskov Kommunes opskrivninger til dagtilbud blev klaret digitalt, og at 76 procent af borgernes bestillinger af nye sundhedskort i Varde Kommune er foregået digitalt.

De bedste kommuner har altså, allerede før de nye regler om obligatorisk selvbetjening er trådt i kraft, på flere områder opnået digitaliseringsgrader, der overstiger regeringens målsætning om 80 procent digital kommunikation. 

Direktør i Digitaliseringsstyrelsen Lars Frelle-Petersen udtaler:
"Udviklingen i de bedste kommuner viser, at de ambitiøse målsætninger er realistiske, og at borgerne har taget godt imod de digitale muligheder. En stor styrke ved, at vi nu kan følge med i udviklingen i borgernes anvendelse af de digitale løsninger, er, at de bedste kommuner kan inspirere dem, som endnu halter lidt efter". 

Scorecard dokumenterer udviklingen

De nye tal kan ses i et fællesoffentligt digitalt scorecard, som Digitaliseringsstyrelsen offentliggør i dag. Scorecardet viser udviklingen i den digitale kommunikation mellem borgerne og den offentlige sektor. Scorecardet er et væsentligt redskab til at vise, hvordan det går med indfrielsen af målsætningen om, at 80 procent af borgernes skriftlige kommunikation med det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015.

Foruden at dokumentere udviklingen i den digitale kommunikation viser scorecardet også fremdriften i borgernes anvendelse af NemID, digital post og NemSMS. Scorecardet udvides og opdateres løbende med data, så alle kan følge udviklingen frem mod 2015.

Scorecardet drives af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med de kommunale og statslige myndigheder og indgår som initiativ i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Læs mere på: http://scorecard.digst.dk

Kontakt

For mere information, kontakt:
Kommunikationsrådgiver Geske Fischer-Hansen, gfh@digst.dk eller
tlf. 40 90 60 73