Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Bedre muligheder for genbrug af offentlige data i Europa

10-04-2013 Digitaliseringsstyrelsen

EU har netop gjort det nemmere for europæiske borgere og virksomheder at genbruge offentlige data på åbne, effektive og ikke-diskriminerende vilkår.

Et revideret direktiv om genbrug af offentlige data (PSI-direktivet) vil i de kommende år gøre det lettere for bl.a. private virksomheder at genbruge offentlige data. Dette vil ifølge Europa-Kommissionen kunne bidrage til jobskabelse og økonomisk vækst i Europa.

Kommissionen fremsatte ultimo 2011 forslag om ændring af PSI-direktivet. Forhandlingerne af Kommissionens forslag blev indledt under det danske EU-formandskab i 2012.

Det offentlige registrerer hver dag en lang række oplysninger om virksomheder, fast ejendom, bygninger, veje, landkort osv. og ligger dermed inde med en guldgrube af data. Data, der kan genbruges af den private sektor og være en kilde til innovation, vækst og nye arbejdspladser.

For at støtte udnyttelsen af offentlige data har initiativet "Offentlige Data I Spil" som en del af den danske Open Government-handlingsplan til formål at skabe lettere og mere ensartet adgang for virksomheder og andre private aktører til at anvende offentlige data som digitalt råstof i både kommerciel og ikke-kommerciel sammenhæng.

I Danmark har regeringen og KL igangsat et vigtigt arbejde om genbrug af offentlige data med aftalen om "Gode grunddata til alle" indgået i oktober 2012. Grunddataprogrammet bidrager til effektivisering af den offentlige sektor på 250 mio. kr. og øget vækst og produktivitet i den private sektor på 500 mio. kr. Dette sker gennem en række projekter, som sikrer fuldstændige og korrekte grunddata, fri adgang samt effektiv distribution til myndigheder og virksomheder.

Større åbenhed og færre gebyrer

PSI-direktivet indeholder blandt andet regler om gebyrfastsættelse, formater, gennemsigtighed, og ikke-diskrimination i forbindelse med genbrug af offentlige data.

De vigtigste ændringer i det reviderede direktiv er blandt andet en ændring af direktivets anvendelsesområde til at omfatte biblioteker, museer og arkiver. Derudover medfører revisionen en begrænsning af muligheden for offentlige myndigheder til at tage gebyrer for genbrug af offentlige data. Endelig skal myndighederne fremover give adgang til genbrug af data, hvis de er offentliggjort eller videregivet i medfør af aktindsigtsreglerne.

Det reviderede direktiv skal nu implementeres i dansk lovgivning. Dette sker ved, at lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, også kaldet PSI-loven, ændres. Forslag hertil forventes fremsat i 2014.

Mere information