Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Anden bølge godt på vej

19-02-2013 Digitaliseringsstyrelsen

Sidste år blev en vigtig milepæl i indsatsen for at opnå et mere digitalt offentligt Danmark nået med indførelsen af krav om digital selvbetjening på en række områder i den såkaldt første bølge. Dette medfører, at borgeren skal anvende de digitale selvbetjeningsløsninger, når borgeren blandt andet skal flytte, skrive barn op til daginstitution, skole og SFO samt ved bestilling af det gule sundhedskort.

I slutningen af marts vil finansministeren fremsætte endnu et forslag til lov om obligatorisk digital selvbetjening for borgere (bølge 2) i Folketinget.
Der er tale om, at borgerne fra 1. december 2013 på en række nye områder vil skulle anvende digital selvbetjening, når de skal ansøge, anmelde og indberette til de offentlige myndigheder.

De områder, der er omfattet, er ansøgning om hjælpemidler, ansøgning om hjælp til betaling af ejendomsskat, ansøgning om begravelseshjælp, ansøgning om valg af læge, ansøgning om økonomisk friplads, anmeldelse af rotter, indgivelse af ægteskabserklæring, ansøgning om duplikatskørekort, ansøgning om pas, anmeldelse af udrejse af Danmark, ansøgning om navne- og adressebeskyttelse, ansøgning om privat straffeattest, anmeldelse af cykeltyveri, ansøgning om navneændring, anmeldelse af navngivning, anmodning om begravelse, anmeldelse af faderskab og ansøgning om kunststøtte.

Lovforslaget genanvender lovmodellen fra samlelov 1, såvel formuleringen af lovbestemmelser som i vid udstrækning formuleringen af de almindelige bemærkninger. Konceptet er således fortsat, at dem, der kan, skal ansøge digitalt. Dem, der har svært ved det, skal have hjælp og vejledning til at søge digitalt. Dem, der ikke kan, skal have mulighed for at søge på anden måde end digitalt. Samlelov 2 indeholder på enkelte områder forhold, der adskiller sig fra konceptet for samlelov 1. Der er derfor foretaget enkelte tilpasninger.

Lovforslaget har været i offentlig høring i december - januar.

Digitaliseringsstyrelsen har vurderet de indkomne høringssvar og vil tilrette lovforslaget i det omfang, det giver anledning hertil. Digitaliseringsstyrelsen er i gang med at udarbejde et høringsnotat, hvori de væsentligste høringssvar og Finansministeriets kommentar hertil fremgår.

Høringsnotat og høringssvar offentliggøres på høringsportalen forud for fremsættelse af lovforslaget.

Lovforslaget vil efter den sædvanlige proces for lovforslag i løbet af marts blive forelagt K-udvalget, på ministermøde og for Statsrådet inden fremsættelsen.