Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Alle europæere skal på nettet

13-03-2013 Digitaliseringsstyrelsen

I næste uge står over 200 datastuer, biblioteker og oplysningsforbund over hele landet klar til at gøre en særlig indsats for at få flest mulig danskere med på den digitale vogn.

Anledningen er den fælleseuropæiske kampagne Get Online Week, som løber af stablen den 18. – 24. marts. I løbet af ugen gives der over hele Europa en ekstra hånd til de mennesker, som endnu ikke er online. Kampagnen er støttet af EU-kommissionen.

Samlet set er knapt 60 pct. af borgerne i EU-medlemslandene i alderen 16 til 74 år på nettet hver dag. Selvom Danmark, sammen med Sverige og Holland, er duks i klassen med omkring 80 pct. af aldersgruppen på internettet dagligt i 2012, så er der fortsat behov for aktiviteter på fx biblioteker og i datastuer, så også dem, der endnu ikke er med, får muligheden for at integrere it i dagligdagen og i kontakten med det offentlige.

Løfter i flok

I Danmark samarbejder frivillige organisationer og biblioteker med regeringen, kommunerne og regionerne om at nå det ambitiøse mål om at digitalisere 80 pct. af kommunikationen mellem borgerne og det offentlige. Målet er at sikre fremtidens velfærd og yde endnu bedre service til borgere og virksomheder.

"Danmark har sat barren højt. Vi forventer af vores befolkning, at de udnytter de mange gode muligheder, der er ved internettet. Og vi er da også med helt i front. Siden 2010 er omkring 170.000 flere danskere mellem 65 og 89 år kommet på nettet. Opbakningen fra frivillige organisationer og bibliotekerne for at hjælpe endnu flere danskere på nettet er en vigtig brik for, at vi kan lykkes med digitaliseringen og få flest muligt borgere til at anvende fx NemID og digital selvbetjening", siger Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen.

Hjælp at hente

"Bibliotekerne understøtter året rundt indsatsen med at inkludere alle i digitaliseringen ved lokalt at hjælpe der, hvor borgerne er – både fysisk og kompetencemæssigt. Fx holdt 88 pct. af alle biblioteker kurser i digital selvbetjening i 2011, og på den måde er bibliotekerne med til at løfte en vigtig samfundsopgave", siger Anne Mette Rahbæk, direktør i Kulturstyrelsen

Også Ældre Sagen og Ældremobiliseringen tilbyder året rundt en bred vifte af it-undervisning i trygge rammer. På den måde bidrager de til at flere og flere ældre kommer med på den digitale vogn og ad den vej får digital adgang til det offentlige og mulighed for at være på Facebook med børnebørnene eller dyrke hobbyer og netværk på nettet.

”Vi har over 1600 frivillige, som gør en kæmpe indsats og har undervist over 11.000 ældre alene i 2012," siger administrerende direktør Bjarne Hastrup fra Ældre Sagen og tilføjer, at Ældre Sagen nu har it-tilbud i 200 ud af 217 lokalafdelinger. Hos Ældremobiliseringen supplerer Sekretariatschef Gitte E. Olsen: ”Ældremobiliseringen tilbyder gratis undervisning til de ældre, der gerne vil lære om digitale løsninger som netbank, e-post samt de offentlige selvbetjeningssider. Her når vi ud i de allermindste landsbyer, hvor mange har brug for hjælp.” Og behovet er der; det viser opbakningen til Ældremobiliseringens temadage om digitaliseringens udfordringer og mange fordele tydeligt.

I Danmark er det Digitaliseringsstyrelsen, Ældre Sagen, Ældremobiliseringen, Kulturstyrelsen og bibliotekerne, som står bag kampagnen.

• Se her for en oversigt over de steder i landet, hvor du finder et Get Online Week arrangement: http://goo.gl/maps/vzwBw

• Læs om deltagere i Get Online Week 2012:
www.it-formidler.dk/blog/get-online-week-paa-koege-bibliotek
www.it-formidler.dk/blog/get-online-week-paa-holbaek-bibliotek

• Se statistik over internetbrug i Europa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-050/EN/KS-SF-12-050-EN.PDF

Hvis du vil vide mere om de mange lokale initiativer under Get Online Week, kan du kontakte kommunikationsrådgiver Geske Fischer-Hansen, Digitaliseringsstyrelsen på telefon 4090 6073 eller e-mail: gfh@digst.dk