Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

72 konkrete initiativer digitaliserer det offentlige Danmark

26-06-2013 Digitaliseringsstrategien

Halvvejs gennem digitaliseringsstrategiens levetid er den offentlige service allerede blevet mere digital. I resten af strategiperioden venter yderligere store og komplekse opgaver, men vi er godt på vej.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 udspringer af et tæt samarbejde mellem stat, regioner og kommuner om at nå ambitiøse mål for modernisering og effektivisering af den offentlige sektor. Grundtanken er, at digitale løsninger sikrer fleksibel og tidssvarende offentlig service, samtidig med at der spares skattekroner, der kan anvendes bedre til andre formål - fx til pleje og omsorg og til at stimulere til vækst i private virksomheder.    

Strategien omfatter i alt 72 konkrete initiativer, som Digitaliseringsstyrelsen statusrapporterer på en gang i kvartalet for at følge fremdrift i relation til parametrene budget, business case, risici og tidsplan. Hver parameter tildeles grøn, gul eller rød status. Grøn indikerer, at initiativet kører planmæssigt, mens gul varsler væsentlige udfordringer, der dog kan afværges med korrigerende handlinger. Rød indikerer kritisk afvigelse, som korrigerende handlinger ikke umiddelbart vurderes at kunne rette op.  

Halvvejs gennem digitaliseringsstrategien – godt på vej

Halvvejs gennem strategien er 21 initiativer gennemført. Det betyder fx, at digitalt optag på landets universiteter er blevet en realitet. Der er sikret øget tilgængelighed og genbrug af offentlige data. På sundheds- og velfærdsområdet har digitaliseringsstrategien fx betydet, at telemedicinsk sårvurdering nu udbredes i hele landet. Dermed får patienter med sår mere effektiv behandling i eget hjem og har færre transporter til og fra hospitalet. 1. december 2012 var en anden vigtig milepæl, da det blev obligatorisk for borgere fx at anmelde flytning og opskrive børn til dagtilbud.   

Også initiativer, der ikke er afsluttet endnu, har efterladt et aftryk i praksis. Fx kan både borgere og virksomheder allerede nu tilmelde sig Digital Post, som bliver obligatorisk de kommende år. Ved fuld indfasning, hvor fysiske breve fra det offentlige vil være en undtagelse, opnås en besparelse årligt på godt 1 mia. kr. Samtidig har borgere og virksomheder fordel ved at have al korrespondance samlet i den digitale postkasse og brevene er fremme straks, de afsendes.     

 

…men også et godt stykke vej endnu

Samlet set er der god fremdrift på digitaliseringsstrategiens initiativer. De fleste initiativer er grønne, og ca. 21 er gennemført. 20 initiativer afviger fra planen, hvilket typisk skyldes udfordringer med risici og tidsplan. Der har været en svag stigning i antallet af gule og røde initiativer hen over de seneste statusrapporteringer, hvilket er naturligt, da flere af initiativerne er startet med de områder, som har været mest klar til digitalisering.   

De kommende to år vil medføre masser af yderligere leverancer og sten på vejen som skal fjernes. Men der er ingen tvivl om, at staten, kommunerne og regionerne er godt på vej til at skabe et mere digitalt Danmark.