Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Væk med personlig underskrift - ny lovgivning på vej

02-03-2012 Digitaliseringsstyrelsen

En væsentlig sten på vejen til en mere effektiv og digital offentlig sektor er på vej til at blive fjernet. Justitsministeriet igangsætter et lovgivningsarbejde, som skal sikre muligheden for, at afgørelser til borgere ikke fremover skal underskrives med en fysisk underskrift.

Den øgede digitalisering af den offentlige sektor kræver, at myndighederne får de rigtige betingelser, og at unødige barrierer fjernes. I takt med, at sagsgangene i den offentlige sektor bliver digitale, er der et stigende krav om, at afgørelser ikke – som efter gældende ret – skal underskrives personligt.

Justitsministeriet vil derfor igangsætte et arbejde med henblik på at indsætte en bestemmelse i forvaltningsloven, der gøre det muligt at fravige kravet om personlig underskrift. Dette initiativ vil være væsentlig for flere kommende digitaliseringsinitiativer. Det gælder for eksempel projektet om Digital post på borger.dk og projektet om Fjernprint, som er på vej. 

Underskriftskravet har tilgodeset en række retssikkerheds-, bevis- og ordensmæssige hensyn. Disse hensyn skal selvfølgelig fortsat sikres ved ændringerne af forvaltningsloven.

Justitsministeriet og Digitaliseringsstyrelsen vil nu i et tæt samarbejde foretage en afsluttende analyse af spørgsmålet, inden lovudkastet udarbejdes og sendes i høring. Justitsministeriet har til hensigt at fremsætte lovforslag om underskriftskravet i folketingssamlingen 2012/13.

Mere information

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Digitaliseringsstyrelsen

Kommunikationsrådgiver Geske Fischer-Hansen, tlf. 4090 6073

Justitsministeriet

Kontorchef Jens Teilberg Søndergaard, tlf. 7226 8750