Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område fører til konkrete indsatser

28-09-2012 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med KL, Social- og Integrationsministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet netop afsluttet en udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område. Resultaterne af analyserne viser, at udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger på det sociale område kan give økonomiske gevinster, samtidig med at kvaliteten i den offentlige service fastholdes eller løftes.

Velfærdsteknologi skal tænkes ind i den måde det offentlige leverer service, og som led i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 blev det vedtaget, at der skulle gennemføres en udredning, der havde som mål at udpege de dele af det sociale område, hvor der er stort effektiviseringspotentiale ved bruge af ny teknologi. Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med KL, Social- og Integrationsministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet nu afsluttet arbejdet med udredningen, og Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område kan nu offentliggøres.

Resultaterne af analyserne viser overordnet, at velfærdsteknologiske løsninger på det sociale område kan give væsentlige gevinster for de offentlige budgetter, samtidig med at kvaliteten i den offentlige service som minimum kan fastholdes. Derudover bliver der i udredningen peget på konkrete indsatser til videre analyse og bearbejdelse med henblik på modning og implementering.

Indsatserne vedrører bl.a.

  • Udbredelse af hjælp til løft
  • Screening og forebyggelse
  • Effektiv brug og administration af hjælpemidler
  • Effektiv planlægning af vikaranvendelsen på ældreområdet
  • Smarthome
  • Online Velfærd
  • Talegenkendelse

Indsatserne er udvalgt på baggrund af en række kriterier, som fx økonomisk og serviceforbedrende potentiale, og kriterierne er brugt til vurdering af indsatserne dels af styregruppen for udredningsarbejdet og dels af de referencekommuner, som har deltaget i arbejdet.

Det videre arbejde med udvalgte indsatser vil, som det fremgår af Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013, indgå i det forberedende arbejde til en digitaliseringsreform af velfærdsområderne frem mod økonomiforhandlingerne for 2014.

Læs Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område her